Si rovnakej podstaty ako Ježiš – svätý a dokonalý.

In: Povzbudenia

28 Mar 2013

Mt 5,48

„Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“

Počas kázania na hore Ježiš učil Pánovu modlitbu a zakončil ho nutnosťou odpustiť iným, ak chceme, aby Boh odpustil nám. Blahoslavenstvá a celé kázanie na hore je najdokonalejším spôsobom, akým bola kedy kázaná stará zmluva, starý zákon, Desatoro. Ježiš blahoslavenstvá kázal pred krížom a kázal ich ľuďom žijúcim pod zákonom.

Prečo kázal Ježiš zákon? Pretože farizeji zákon zjemnili a zriedili jeho silu, ktorá mala umlčať každého samo-spravodlivého človeka. Zákon nám bol daný, aby odhalil našu pýchu, absolútnu neschopnosť ho dodržať a priviedol nás ku Kristovi (Gal 3,24). Ak si budeš ako farizeji myslieť, že zákon sa dá zvládnuť, neuvedomíš si svoj hriešny stav a nerozpoznáš svoju potrebu Krista, Spasiteľa.

Počas kázania na hore Ježiš ohlásil, že prišiel naplniť zákon. Potom prešiel k štandardom Božieho svätého zákona, ktoré doviedol do nesplniteľnej dokonalosti. Štandard odteraz znel: „ buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5,48)

Ako by si sa cítil, keby som ti teraz povedal, že musíš byť dokonalý? Rovnako dokonalý a svätý ako je Boh? Aké pocity by si mal, keby som ti povedal, „Ak tvoja spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdeš do nebeského kráľovstva?“ (Mt 5,20). Ak zareaguješ: „Mám problém a veľký, potrebujem pomoc,“ budeš oveľa bližšie k slobode ako farizeji vtedy a mnoho kresťanov v súčastnosti, ktorých zviazalo náboženstvo.

Zákon je svätý, spravodlivý a dokonalý a nedáva ti žiadnu moc, aby si sa ty sám stal svätým, dokonalým a spravodlivým. Keď Ježiš hovorí, že ak zo srdca, úplne a dokonale neodpustíš svojmu nepriateľovi, tak pôjdeš do pekla, káže esenciu zákona, zákon taký, aký má byť. Čo zákon povie je dokonalé, spravodlivé a svojo dokonalosťou ťa odsúdi. Pretože zákon je proti tebe a stojí ti v ceste (Kol 2,14).

No v tomto všetkom sa skrýva dobrá novina! Úžasná novina! Ježiš sa stal jedným z nás, človekom, druhým Adamom a splnil dokonale všetky požiadavky zákona. Ako tvoj zástupca namiesto teba zomrel na kríži a tak naplnil zákon. Dnes ty a Ježiš ste rovnakej podstaty, ste jedna rodina, zdieľate jednu genetickú výbavu (Hebr 2,11). A táto podstata je Božia. Dnes už viac nie si človek s hriešnou podstatou, ale si Božie dieťa, Ježišov súrodenec a vo svojej podstate si „svätý, ako je tvoj Otec na nebesiach svätý.“

Priateľ môj, raduj sa a stoj v tejto pravde! Ježiš naplnil do bodky dokonalý zákon (Mt 5,17), neodsudzuje ťa (Jn 8,11) a darúva ti spásu aj svätosť (Flp 1,6). Ty si v ňom a On je v tebe!