Úplné a dokonalé odpustenie

In: Povzbudenia

20 Mar 2013

water_spring_3504Ef 1,7

„V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti.“

Dostávam emaily a komentáre strašiace, hroziace, ktoré sa mi vyhrážajú zákonom, dvíhajú palec a upozorňuju, že sa musíme báť Božieho hnevu, trestu, zatratenia, ak nebudeme z celého srdca milovať Boha a dodržiavať Desatoro. A dostávam od vás svedectvá plné oslobodenia, straty obáv a strachu. Píšete, že ako sa vám viac a viac otvárajú oči pre dokonané a bezpodmienečné prijatie Bohom, tak viac a viac Ho milujete, cítite Jeho požehnanie a rozdávate ho svojmu okoliu. Pretože viete, že vás od Neho už nikdy, nič a nikto neodlúči. Boh mení životy skrze jasné ohlasovanie nezaslúženej láskavosti a evanjelia bez prímesí zákonníctva.

Pýtate sa, „Martin, učili ma, že mi boli odpustené minulé hriechy, no hriechy budúce nemám odpustené, ak ich všetky a do jedného nevyznám, neoľutujem a nevykonám nápravu.“

Priateľ môj, keď Ježiš zomrel na kríži, koľko hriechov bolo budúcich?

Ak nemáš aspoň 2 000 rokov, všetky tvoje hriechy boli budúce a nespáchané. Ježiš ich všetky zobral na seba, pribil na kríž a vyhlásil, „Je dokonané!“ Takže ak nie sú odpustené všetky, nie sú odpustené vôbec!

„Znamená to teda, že Ježiš zomrel aj za hriech, ktorý som práve teraz spáchal?“
„Áno!“
„A rovnako aj za tie, ktoré ešte len spácham?“
Áno! A práve preto povedal „Je dokonané!“

No mnohí z nás nežijú a nedôverujú Ježišovmu odpusteniu úplne. Jedna časť v nich hovorí: „Boh mi odpustil všetky moje hriechy.“ A druhá časť hovorí: „Áno, ale musím urobiť najprv to a to, najrpv sa vyspovedať, konať pokánie a odčiniť ich, inak odpustené nie sú.“ Možno aj ty prežívaš tieto otázniky, strachy, neistotu.

Ak nedôverujeme, že nám bolo odpustené raz a navždy, jazdíme na duchovnom horskej dráhe, raz hore raz dole. Nikdy nemôžeme prežívať odpočinok dokonalého odpustenia a prinášať dobré ovocie. ŽIjeme v opakujúcich sa depresiách a problémyoch. Vedel si, že kresťania patria medzi najnešťastnejších ľudí na svete? Práve preto, lebo ráno dúfajú, že sa im dnes podarí byt dosť dobrými na to, aby sa dostali do neba a večer si uvedomia, že zase zhrešili a ak by v tom momente zomreli, pôjdu do pekla. A čím úprimnejší kresťan, tým väčší strach! Patríš medzi nich aj ty?

Tvoje odpustenie hriechov a prijatie Otcoom nezáleží na ničom, čo môžeš urobiť, ani na skutku tvojej spovedi. Ježiš je tvoja dokonalá odpoveď Syna Otcovi, tvoj skutok pokánia, tvoj skutok dokonalej poslušnoti Otcovi. Ježiš sa obrátil k Bohu, On Ho miloval celým svojím srdcom v tvojom mene. A tak, ako je Otec spojený so Synom skrze Ducha, rovnakým spôsobom Duch spája teba s Kristom (Karl Barth). Raz si oľutoval svoje hriechy a prijal Krista a v tom momente si prijal odpustenie všetkých svojich hriechov. Toto odpustenie ti patrí iba a jedine pre Kristovu krv, ktorá sa na teba vyliala, jedine Jeho krv ťa očisťuje.

Nedá sa veriť, že ti boli odpustené hriechy minulé, prítomné a budúce a napriek tomu si myslieť, že musíš preto ešte niečo urobiť, aby sa tak ozaj stalo. Pretože právo to NIEČO nikdy nemôžeš urobiť tak dokonale, ako to je potrebné. Nikdy nedokážeš dokonale oľutovať, vykonať zodpovedajúco veľké pokánie a spravodlivo odčiniť každý svoj hriech. A dobrý úmysel sa neráta, dobrý úmysel nestačí na odpustenie.

Preto my dnes nevyznávame hriechy Bohu preto, aby nám ich odpustil. Vyznávame mu ich preto, lebo už sú dávno odpustené a môžeme to robiť s radosťou! Pretože ti úplné odpustenie podľa Jeho bohatstva (Ef 1,7) a nie tvojho už patrí, máš silu a odvahu ich vyznať pred Bohom! Toto vedomie ťa, priateľ môj, oslobodí ku nádhernému vzťahu s Bohom.