Diabol už nemá v rukách zbraň proti tebe

In: Povzbudenia

19 Mar 2013

Ježiš píšeKol 2,14

„[Ježiš] Zotrel nariadenia písané [Božou] rukou, ktoré boli proti nám, dal ich preč a pribil ich na kríž.“ (z gréčtiny, KJV, YLT)

Keď zákonníci, tí, ktorí učili zákon a najlepšie sa v ňom vyznali, prichytili cudzoložnicu pri smrteľnom hriechu, za ktorý si zasluhovala podľa zákona smrť, priviedli ju k Ježišovi a spýtali sa: „Čo nám povieš ty?“ Ježiš, aký je tvoj rozsudok nad týmto človekom, ktorý spáchal smrteľný hriech?

Čo Ježiš urobil? „Zohol sa a prstom písal po zemi.“ (Jn 8,6) V skutočnosti to ale nebola zem. Ježiš to ráno kázal v Chráme (Jn 8,2), na jeho nádvorí, ktoré je celé z kameňa. Jeho prst prechádzal prachom, ktorý ležal na kameni. Písal po kameni. A to bola prvá časť Jeho odpovedi na pascu zákonníkov, ktorí ju na neho posplietali z nariadení zákona. Nevedeli, že sa pýtajú toho, kto Desatoro sám napísal, že sa snažia chytiť do pasce autora tohto zákona!

Možno preto Ježiš znovu „písal po kameni“. Pretože žiaden človek nemôže zrušiť zákon! Zákon, ktorý bol napísaný Božou rukou do kameňa! To môže urobiť iba Boh. Ježiš v tú chvíľu obrazne mazal zákon, ktorý nakoniec úplne zotrel na kríži. „Zotrel rukou písané nariadenia, ktoré boli proti nám, dal ich preč a pribil ich na kríž.“ (Kol 2,14)

Ježišova druhá časť odpovede hriešnici bola „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ (Jn 8,11). Iba vedomie, že za žiaden tvoj hriech ťa už Boh nikdy neodsúdi, ti dá silu ísť a nehrešiť. Diabol si použil dokonalý a svätý zákon, vyzbrojil sa ním a vzbudil v nás každú žiadostivosť, hriech (Kol 2,15; Rim 7,8). Ježiš ale celý tento zákon so svojimi nariadeniami, ktoré boli proti nám, pribil na kríž a odstránil ho z našej cesty k Bohu! Takto odzbrojil diabla, ktorý už nemá zbraň, ktorou by proti tebe bojoval.

Dnes už nemá diabol v rukách moc a nástroje, ktorými by ťa mohol obviňovať pred Bohom ani v tvojom svedomí. Ježiš mu ich zobral. Preto mu ich, priateľ môj, nedávaj do rúk späť tým, že sa budeš stavať pod zákon a budeš sa ho snažiť dodržiavať. Budeš tým len dávať priestor diablovi, aby v tebe rozmnožil hriech, nad ktorým sa snažíš zlým spôsobom zvíťaziť.

Naopak, keď padneš a diabol sa bude snažiť proti tebe vytiahnuť zákon a Desatoro, nepočúvaj ho. Povedz: „Ježiš, viem, že moje svedomie je čisté, pretože si ho očistil a odzbrojil diabla. Stojím pred tebou a počujem, čo mi hovoríš. Neodsudzuješ ma viac za môj hriech a jedine toto mi dá silu ísť a viac nehrešiť!“