Ježiš je život. Desatoro je smrť.

In: Povzbudenia

17 Mar 2013

Zjv 22, 14

„Blahoslavení sú tí, čo si vypierajú rúcha: budú mať moc k stromu života [jesť z neho] …“

Premýšľal si niekedy, prečo boli v Rajskej záhrade okrem iných stromov dva špeciálne? Jeden sa volal Strom života a druhý Strom poznania dobra a zla. Tieto dva stromy sú ilustráciou dvoch princípov, dvoch zákonov, podľa ktorých sa môžeme správať. Obidva z nich boli v strede záhrady, čo nám hovorí, že okolo nich sa odvíja celý náš život, ako bude vyzerať a ako dopadne.

O jednom z nich Boh hovorí, že ak z neho budeme jesť, „určite zomrieme“ Gn 3,3.  Vždy som si myslel, že smrť, ktorá postihla Adama potom, ako zhrešil, bola následkom nejakého hriechu, ktorý každý kresťan opisuje rôzne. Jedni hovoria, že to bola neposlušnosť. Ďalší pýcha. Vyzerá to, akoby Boh len tak zasadil do záhrady dva stromy, aby nimi testoval Adamovu vernosť, poslušnosť a čakal na prvú príležitosť, keď Adam zlyhá, aby ho za ňu potrestal a vyhnal z Raja.

Náš Boh nie je takýto malicherný. On si pre Adama nevymyslel nejaký nezmyslený test stravovacích návykov. Obidva stromy predstavujú dva životné princípy, dva zákony. Strom života reprezentuje zákon života a Strom poznania dobra a zla predstavuje zákon hriechu a smrti (Rim 8, 2). Boh nám nimi hovorí, že ak budeme jesť zo stromu života, budeme žiť. A ak budeme jesť zo stromu poznania dobra a zla, zomrieme. Áno, je to také jednoduché. Jedno a druhé nejde dokopy. Jedno neprodukuje druhé. Jedno stojí v protiklade tomu druhému.  Jedno je život a druhé smrť.

Akonáhle Adam s Evou zjedli zo Stromu poznania dobra a zla, stratili svoju nesmrteľnosť a zomreli. Nie preto, lebo ich Boh potrestal. Zomreli, pretože zjedli zo Stromu poznania dobra a zla, začali rozlišovať dobro a zlo. A Boh im predtým jasne povedal, že ak začnú žiť podľa tohto princípu, zomrú. Nebol to trest. Bol to a stále to je prirodzený následok života podľa tohto princípu.

Človek sa nepoučil a stále si myslel, že môže podľa tohto princípu žiť. Izrael si vypýtal zákon od Boha a dychtivo a pyšne povedal, že ho určite splní (Ex 19, 8). A tak im ho Boh dal. Ukázal im, že ak sa chcú k Nemu vrátiť vlastnými silami, musia byť takí dokonalí, ako je Mojžišov zákon, ako je Desatoro. „A ľud jednomyseľne odpovedal: "Budeme robiť všetko, čo hovoril Pán."“ Ex 19, 8.

Nikto nedodržal tento zákon, nikto z neho nebol a nebude zachránený (Gal 2, 16). Je to zákon hriechu a smrti. Ak sa budeš podľa neho správať, rozmnoží v tebe hriech a prinesie ti smrť. Je to ďalšie vyobrazenie Stromu poznanie dobra a zla, ďalší obraz princípu, ktorý prináša človeku hriech a smrť. Počúvajme, čo Boh hovoril Adamovi, pred čím ho varoval. Nejedzme zo Stromu poznania dobra a zla, nežime pod zákonom, nesnažme sa riadiť podľa Desatora, podľa predpisov, podľa toho, čo je napísané na papieri, že je dobré alebo zlé. Lebo zomrieme.

Nejedz teda zo Stromu poznania dobra a zla, aj keď sa to na prvý pohľad zdá strašidelné, neznáme. Ak sa budeš správať podľa zákona, ak tvojou normou života bude Desatoro, prinesie ti to smrť.  Dnes ťa ale Kristus vrátil do Rajskej záhrady a Boh ťa volá blahoslavený. Dnes máš znovu moc, možnosť jesť zo Stromu života (Zjv 22, 11) a to ti prinesie nádherný život. 

Hosti sa na Jeho dokonanom diele, odpočívaj uprostred hojnosti nebeskej hostiny, sýť sa Jeho telom, Jeho dielom a neustále sa utvrdzuj v Dobrej Novine. Ježiš, zákon života, prebýva v tebe. Nechaj Ho teda cez teba žiť!