Všetko dostávaš bez zásluh

In: Povzbudenia

15 Mar 2013

Ž 63,7

„Lebo ty si mi pomáhal a pod ochranou tvojich krídel budem plesať.“

„Prosím, pomodli sa za mňa, pretože sa mi zdá, že všetko pokazím. Všetko, čoho sa dotknem, je zlé a viem, že je to moja vina. Ani neviem, či teraz Boh počuje moju modlitbu.“

Bol si už niekedy na tomto mieste? Keď si vedel, že si všetko, čo sa dalo, pokazil? Všetci sme boli. No práve na tomto mieste a v tom momente je Boh s tebou. Práve v momentoch, keď si myslíme, že si zaslúžime trest, Boh vylieva svoju milosť – nezaslúženú a získanú bez akýchkoľvek zásluh.

Ospravedlňovať nevinného nie je práca pre Boha, ale pre blázna. No ospravedlniť toho, kto si spravodlivosť nezaslúži, to je úloha pre nekonečnú lásku a milosť.

Nevinný a spravodlivý nepotrebuje ospravedlnenie a spásu. Keď si zdravý, nepotrebuješ doktora. No vyhlásiť za spravodlivého niekoho, kto si zaslúži trest – to je naozaj najúžasnejšie dielo nekonečnej a nepochopiteľnej lásky.

Keď sa prestaneme snažiť zaslúžiť si Božiu pomoc, vtedy uvidíme, že Boh je po našom boku ako náš Spasiteľ. Keď budeme pokračovať riešiť si problémy sami, Boh nám povie: „Zachráň sám seba, pretože nemôžem pomôcť niekomu, kto moju pomoc nepotrebuje.“

Možno by si mi rád položil otázku: „Martin, neplatí predsa tvrdenie: ‘Pomôž si a aj Pán Boh ti pomôže?’”.

I napriek tomu, že si to mnohí myslia, túto vetu nikde v Písme nenájdete. Celá Biblia je tom, ako Boh pomáha tým, ktorí si pomôcť nedokážu, ktorí závisia na Ňom a ktorých jediným zdrojom pomoci je Boh sám.

Ak povieš, „Mojim problémom je, že som slabý,“ Boh odpovie, „To nie je problém, pretože ja som tvoja sila. Keď povieš, „Pane, som škaredý,“ Boh odpovie, „Moja tvár na teba žiari. Ja som tvojou slávou.“ Keď povieš, „Pane, ja som problémom. Som nikto.“ Boh odpovie, „Ja ťa spravím niekym.“

Nanešťastie mnohokrát počujeme veľmi neštastne a nesprávne preložené "musíme pracovať na svojej spáse" a strašia nás tým, že bez našej námahy a dobrých skutkov nebudeme zachránení.  Ak aj ty sa takto namáhaš na niečom, čo už dávno máš, Boh ti hovorí, „Bezo mňa nemôžeš nič urobiť.“ (Jn 12,5). Alebo chceš naozaj veriť že bez Neho predsa len niečo dokážeš?

Len keď si uvedomíš, že pre Boha nedokážeš urobiť nič, že nič pre Neho urobiť nemusíš … vtedy pre teba začne platiť, že dokážeš všetko v Kristovi, ktorý ti dá silu! (Flp 4,13)

Až potom bude milosť tým, čí má byť – nezaslúženým darom Boha, pod ktorého krídlami sa môžeme radovať.