Neleje sa na teba hnev ale požehnanie

In: Povzbudenia

14 Mar 2013

Gn 8,4

„A v siedmom mesiaci, na sedemnásty deň mesiaca koráb zastal na vrchu Ararat.“

Pršalo husto a dlho. Štyridsať dní a nocí, až kým celý svet nebol pokrytý vodou a spolu s ním aj celé stvorenie. Okrem Noeho a jeho rodiny, ktorá bola s ním na arche. Prešlo ďalších 150 dní a v siedmom mesiaci, na sedemnásty deň mesiaca zastala archa na vrchu Ararat. (Gn 8,4)

V Hebrejčine „Ararat“ znamená „prekliatie je zrušené“. Vody súdu ustúpili a ukázali vrch Araratu, kde mohla archa pristáť. Na tomto vrchu sa obrátilo a zrušilo prekliatie a začal nový život. Vieš, kedy sa to stalo? Stalo sa to na sedemnásty deň siedmeho mesiaca, na Sviatok Prvotín – presne v deň, keď Ježiš o 4 000 rokov neskôr vstal z mŕtvych!

Na vrchu Ararat sa ukončil súd s človekom, s nespravodlivosťou, s krížencami ľudí a anjelov a začal nový život. Boh zachoval ľudskú rasu a ustrážil svoj sľub, ktorý dal Adamovi a Eve, že jej semeno rozmliaždi hadovi hlavu (Gn 3,15). Priateľ môj, Ježiš naplnil tento obraz a naveky obrátil prekliatie a zrušil trest za hriech.

Keď vody ustúpili, Boh uzatvoril s Noem ďalší „dodatok k zmluve“. Človek prvýkrát uzrel dúhu, ktorá mu má byť znamením, že už nikdy zem nezaplaví potopa rovnakých rozmerov. Tu sa v Ježišovi naplnilo proroctvo Jeremiáša: „Lebo im odpustím vinu a na ich hriech si viac nespomeniem.“ (Jer 31,34).

Dnes stojíš na Ježišovi, na vrchu, ktorý obrátil trest na požehnanie. Boh ti ukázal bezpečný prístav, kde si pristál so svojou loďou. Dnes už v Kristovi niet pre teba trestu a Boh si už nikdy viac nespomenie na žiaden tvoj hriech. Boh sa nikdy nehneval na teba, Boh nikdy nebol nahnevaný na človeka. Boží hnev bol nasmerovaný vždy na klamsto hriechu. Dnes stojíš na pôde, kde na teba môže bez prestania padať dážď Jeho požehnania namiesto Jeho hnevu, pretože Ježiš obrátil trest za hriech na kríži na nový život vo svojom zmŕtvychvstaní!