Diabol sa bojí dokonalého odpustenia

In: Povzbudenia

11 Mar 2013

Gn 50,21

„Len sa už nebojte! Ja sa budem starať o vás aj o vaše deti!“

Jozef v Starom zákone je obrazom Ježiša. Rovnako ako On bol svojimi bratmi odvrhnutý (Gn 36). Potom sa pre nich stal chlebom života (Gn 41). Príbeh Jozefa je plný obrazov Krista. Jeden z nich sa má obzvlášť dotýka. Nachádza sa úplne na konci knihy Genezis, v 50. kapitole.

Jozef v Biblii plakal osem krát pri rôznych príležitostiach. Posledný krát plakal práve na konci Genezis potom, ako zomrel jeho otec. „ Keď otec zomrel, Jozefovi bratia sa začali báť a vraveli si: “Nezachová sa teraz Jozef nepriateľsky voči nám a neodplatí nám všetko to zlé, čo sme mu vykonali?”“ (Gn 50,15). To bol strach Jozefových bratov. Čo keď im teraz, keď ich otec zomrel, odplatí Jozef všetko, čo urobili.

Keď to Jozef počul, plakal. Plakal, lebo jeho bratia si mysleli, že im neodpustil z celého srdca. Bolo mu smutno, lebo bratia si neboli istí jeho láskou a opäť žiadajú o odpustenie. Čo im Jozef povedal? „Len sa už nebojte! Ja sa budem starať o vás aj o vaše deti!“ (Gn 50,21)

Priateľ môj, vieš, prečo i dnes je Ježiš niekedy zarmútený a plače? Pretože Jeho bratia si nie sú istí Jeho odpustením. Boja sa, že im síce prvý krát odpustil, no teraz je potrebné si toto odpustenie nejakým spôsobom udržať. Prvé odpustenie bolo zadarmo, no ďalšie už musí byť zaslúžené.

Pohľad na kresťana, ktorý sa bojí Božieho neodpustenia, bojí sa pekla a kráča životom v tejto obave, je veľmi smutný. Preto ty si buď istý, že Ježiš ti rovnako ako Jozef odpustil raz a navždy všetky tvoje hriechy minulé aj tie, čo ešte len spáchaš. Nezaslúžil si si to vtedy, preto sa to nesnaž zaslúžiť si teraz. Taká je Ježišova láska k tebe a také je dokonalé Jeho dielo. Raduj sa, pracuj a ži rovnako, ako Jozefovi bratia, ktorých bolo nakoniec v Egypte tak veľa, že sa ich začali Egypťania s faraónom báť!

Diabol a hriech sa nebojí ničoho iného viac, ako kresťana, ktorý kráča životom v Kristovom odpustení.