Uvidíš svojich obrov porazených

In: Povzbudenia

28 Feb 2013

1 Sam 17,45

„Ale Dávid odpovedal Filištíncovi: “Ty ideš proti mne s mečom, kopijou a oštepom, ja však idem proti tebe v mene Pána zástupov, Boha izraelských šíkov, ktorého si hanobil.“

Napadlo ťa niekedy, prečo rôzni ľudia reagujú na jednu a tú istú vec rôzne? Napríklad,niektorých niečo zastraší a iným sa v tom istom momente naplní srdce vierou, ktorá sa opováži vystúpiť proti diablovi a tomu, čo koná.

Goliáš sa 40 dní vysmieval z Izraela a jeho armády. Keď Dávid prišiel, počul rovnaké urážky ako zbytok Izraelskej armády. No v ňom tie isté slová nevzbudili strach ale hnev. Vedel Dávid niečo, čo zapríčinilo inú reakciu ako u zbytku Izraela.

Dávid si bol vedomý zmluvy, ktorú s ním Boh uzatvoril. Boh ju uzatvoril aj so Šaulom a všetkými vojakmi, s celým Izraelom, no jedine Dávid tej zmluve veril. A konal podľa svojej viery. Preto Boh zrazil obra na zem.

Ak Dávidovi patrilo víťazstvo podľa starej zmluvy, o čo viac patrí víťazstvo tebe a mne, ktorí žijeme v novej zmluve! Dnes sa Boh pýta, „Kde sú moji Dávidovia, ktorí uveria novej zmluve?“

A čo je nová zmluva? Je to zmluva milosti. Milosť znamená nezaslúženú, nezapríčinenú láskavosť. Boh chce, aby sme vedeli, že On uzatvoril túto zmluvu s Kristom ako našim zástupcom. A podľa tejto zmluvy nám patrí nezaslúžená láskavosť. Sme požehnaní pretože Ježiš strpel trest za nás. Pre to, čo Ježiš urobil na kríži, nám patrí víťazstvo nad každým obrom.

Nie je toto dobrá novina? Dnes Boh chce, aby si stál pred svojím „obrom“ a napriek ťažkej situácii, napriek tomu, že ťa možno včera prepustili z práce a dostal si príkaz k vysťahovaniu, aby si veril, že Boh je na tvojej strane kvôli tomu, čo Ježiš urobil. A vtedy, priamo pred svojimi očami, uvidíš padať obrov strachu, obviňovania, odsúdenia, chorôb, závislostí, pornografie, dlhov …