Kráčaj v Duchu a nie podľa zákona

In: Povzbudenia

27 Feb 2013

Gn 22,2

“A Boh povedal: “Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, a choď do krajiny “Morja”! Tam ho obetuj ako zápalnú obetu na jednom z vrchov, ktorý ti ukážem.”

Čo myslíš, vie Boh viac ako ty? Vidí a pozná viac? Samozrejme, že áno. Vie o všetkom a vidí všetko. Hmmmm … prečo teda Boh povedal Abrahámovi, aby zobral svojho jediného syna Izáka a obetoval ho ako zápalnú obetu? (Gn 22,2) Vari si nevšimol, že Abrahám mal dvoch synov? Zabudol na Izmaela? Prečo hovorí o jedinom synovi, akoby Izmael neexistoval?

Boh Abramovi prisľúbil, že z neho urobí veľký národ (Gn 12,2). Sľúbil mu potomstvo. No Abram mal už 86 rokov, žiadneho syna so Sárai nemali, tak zobral veci pekne do vlastných rúk. Výsledkom jeho vlastného snaženia bol jeho prvý Izmael, ktorého mal so slúžkou svojej ženy Hagar.

O trinásť rokov neskôr, Boh plní svoj sľub, a 99 ročnému pravdepodobne už neplodnému Abrahámovi a rovnako neplodnej Sáre dáva syna – Izáka. Tak ako Boh nemal žiaden podiel na narodení Izmaela, pri Izákovi patrí všetka zásluha Bohu. Hagar reprezentuje naše vlastné snaženia, skutky tela, Hagar reprezentuje Desatoro, zmluvu uzatvorenú na Sinaji. (Gal 4,25). Sára predstavuje milosť, Boží dar, nezaslúženú priazeň, skutky Ducha. (Gal 4,23)

Priateľ môj, Boh vidí úplne všetko. No predsa je slepý a nevenuje pozornosť plodom skutkov tela, nepozerá sa na skutky podľa Zákona, Desatora, ktoré prinášajú deti otroctva (Gal 4,24) rovnako, ako nevidel Izmaela. Boh vidí iba plody narodené podľa Ducha, v slobode. Iba tie, ktoré prijímame ako milosť jedine od Neho a nemáme na nich žiadnu zásluhu tak, ako Abrahám so Sárou prijali Izáka.

Môže sa ti teda zdať, že keď sa budeš snažiť dodržiavať zákon, budeš prinášať ovocie. No budeš rodiť Izmaelov, deti otroctva a Boh ich nebude vidieť. Preto kráčaj v Duchu, to znamená odpočívaj v Jeho milosti, pýtaj si od Neho a On ti dá ovocie slobody, nezaslúženú láskavosť, ktorej plody budú večné a budú mu príjemné rovnako ako bohumilá zápalná obeta.