Nemaj pred očami súd

In: Povzbudenia

26 Feb 2013

2 Kor 5,19

„Veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy.“

Na ktoré dve staroveké mestá zoslal Boh oheň a síru? Áno, na Sodomu a Gomoru. No ak si myslíš, že Boh po tom dychtil, mýliš sa.

Bohu sa do toho vôbec nechcelo. Nehľadal hriech a trest zaň. Hľadal spravodlivosť, aby mohol obe mesta ušetriť. (Gn 18,23-32) Verím, že keby sa Abrahám spýtal Boha, „A čo ak nájdeš len jedného spravodlivého?“, Božia odpoveď by bol stále tá istá: „Nezničím to mesto kvôli jednému spravodlivému.“

Dnes ten Spravodlivý Človek už prišiel. Ježiš. On sám zomrel za naše hriechy a vstal pre naše ospravedlnenie. Boh v Kristovi zmieroval svet sám so sebou a nepočítal nám naše hriechy proti nám!

Preto dnes na teba nedopadne žiaden súd ani trest. Ježiš pred 2 000 rokmi pocítil jeho rozsudok na Kalvárii. A keď mal Boh dosť milosti pre Lóta a jeho rodinu a zachránil ich pred súdom (Gn 19,12-22), o čo skôr a viac urobí to isté pre teba, svojho brata a sestru!

A pretože Boh ťa už nesúdi, nemusíš byť ako Lótova žena, ktorá sa premenila na soľný stĺp potom, ako sa otočila spať a pozerala na síru a oheň (Gn 19,26-26). Aj napriek anjelskému varovaniu sa chcela pozerať na Boží súd. Chcela vidieť, ako Boh všetko to zlo odplatí.

Preto už nesúď. Ani nečakaj, že niekto iný bude súdený, neočakávaj Boží hnev a odplatu a nechci sa na ňu pozerať. Neobzeraj sa späť. Boh nie je proti tebe. Stojí za tebou a je na tvojej strane. A pretože je verný tomu, čo Jeho Syn urobil, už nikdy ťa nebude súdiť ani trestať. Ťažkosti, ktoré dnes zažívaš, nie sú od Neho. On ti vždy ukazuje cestu a je na tvojej strane. Miluje ťa a na srdci má pre teba to najlepšie.

Priateľ môj, Boh nehľadá tvoj hriech. Práve naopak. Chce ťa požehnať. Chce ťa požehnať nad všetky tvoje očakávania (Ef 3,20)!