Boží plán s našim životom

In: Povzbudenia

27 Mar 2015

“Boh má plán pre tvoj život”. Toto je obľúbená fráza moderného, amerického evanjelikalizmu. V princípe “tvoj život teraz, ako ho žiješ, je úplne nanič, si hriešnik, žiješ smutný a prázdny život bez zmyslu, pretože si oddelený od Boha. Kajaj sa, oľutuj svoje hriechy, prijmi Krista za svojho Spasiteľa. A potom tvrdo pracuj na modlitbe, duchovnom živote, službe, čítaní Písma, aby si sa prepracoval k poznaniu, aký nádherný je Boží plán pre tvoj život.” To je v kocke modrina evanjelizácie.
Budem úprimný. Je to úplný rubbish.
Boh má plán pre tvoj život, Boh ti nakreslil čiaru, ktorou máš kráčať a keď ju neobjavíš, tak sa minieš zmysel  života. Ten plán je veľmi ukrytý, pretože Jeho plán je len pre tých, ktorí naozaj chcú, ktorí naozaj slúžia. A potom možno ho objavíš. Nikdy si síce nebudeš istý, vždy budeš musieť hľadať tam, či onam, prečítať si ďalšiu knihu, či si postupoval správne pri objavovaní tohto plánu.
Ach…
A teraz bez irónie. Boh má s Tvojim životom plán. A ten už aj uskutočnil. Nie je ukrytý v každodennom úmornom lúštení Písma, ani v hlbokom rozjímaní. Ten plán bol stvoriť ťa, milovať ťa a … dať ti tvoj vlastný život v plnosti a slobode.
Inými slovami .. nie je žiadna nakreslená čiara, žiadne miesto,kde sa musíš presťahovať, žiaden jediný partner, ktorého musíš nájsť. Je “len” jeden nádherný, slobodný život, ktorý je pred nami a ktorý máme žiť naplno. Neexistuje návod, neexistuje správna pilulka, magická formulácia, ani neomylný plán, ktorý musíš objaviť a presne podľa neho fungovať.

Život v plnosti, ktorý každý z nás má (veriaci, neveriaci, kajajúci sa, nekajajúci sa, atď.) sa cez Evanjelium učíme žiť. Učíme sa žiť “svoj vlastný” život, ktorý už žije v nás. Tento život v plnosti je Kristus, Jeho život, ktorý nám bol daný. MY sa učime, čo je to žiť bez strachu z odmietnutia, bez strachu z chyby a omylu, učíme sa objavovať, robiť chyby, milovať, ubližovať a ísť ďalej, odpúšťať sebe a iným. Každodenne stojíme pred rozhodnutiami a tento “plán” nás učí načúvať slobodnému, nezávislému, nenáboženskému životu v našom srdci, učí nás dôverovať svojmu srdcu, samým sebe, svojim túžbam a nasledovať ich. Učí nás, že jediným plánom pre náš život je náš život.
Strašidelné? Možno. Pre mňa už nie. Už viem, že život je kráčanie po vode. Nie po rovnej hladine, ale po búrlivej hladine, no s vedomím, že vo mne žije Kristus a absolútne nič sa mi nemôže stať. Že ma to oplieska o skaly? Že sa budem párkrát topiť? Že možno zahnem na opustený ostrov? Absolútne nič nie je také zlé, aby sa vyrovnalo poznaniu, ktoré mi Evanjelium dalo – že som navždy Boží, že mám pred sebou celú večnosť v nebi a s ním, nebo, v ktorom žijem už tu a teraz. TU a teraz, v tomto momente odkrývam, čo to znamená žiť život bez neustálej neurózy z toho, či som urobil dosť, či som sa vyspovedal, či som šiel do kostola,či som sa dosť modlil, či som dosiahol a objavil jeho plán.

Uff… Jeho plán je, aby môj život prosperoval a bol plný. A to sa mu už podarilo. S každým z nás. Akokoľvek strašidelne to znie pre nás, ktorí sme boli držaní v klietke náboženských návodov a postupov a povinností a príkazov a nakreslených ciest, ktorých sa treba držať, hriechov, ktorých sa musíš vyvarovať, cností, ktoré musíš budovať atď., atď., nie je nič nádhernejšie, ako ten bublajúci, neočakávaný, nepredvídateľný život a moc, ktorú sme dostali … (teraz by sa patrilo dodať, že skrze Ducha Svätého, Amen. Nie?).
Ale áno, je to cez Ducha a v Ňom, pretože v ňom sme, hýbeme sa a máme svoje bytie. Boh nás nemanipuluje k tomu, aby sme sa dostali na tú Jeho cestu, ktorá je nemenná a dokonalá. On nás oslobodil k našej vlastnej ceste, vlastnému životu, vlastnej tvorivosti… pretože teraz sme my Ježiš v tomto svete. Nenapodobňujeme Ježiša, my Ním sme.