Články za posledný mesiac apríl, 2014

Hebr 8,10 „…Svoje zákony vložím do ich mysle a vpíšem im ich do srdca;…“ O akých zákonoch Boh hovoril, keď povedal, „Svoje zákony vložím do ich mysle a vpíšem im ich do srdca“? Určite nehovoril o Desatore, ktoré poznáme ako zákony starej zmluvy, keďže o nich sám prehlásil, že na tejto zmluve našiel chybu a […]
Ef 1,13 „V ňom ste boli aj vy … označení pečaťou prisľúbeného Ducha Svätého.“ „Sphragízō“ (zapečatiť) znamená označiť vlastníctvom a dokonale zabezpečiť pomocou autority vlastníka. Pečať v biblických časoch slúžila ako právne záväzný podpis, ktorý zaručoval prísľuby a obsah toho, čo bolo zapečatené. Slúžila ako náhrada mena dotyčného a keď ju niekto videl, hneď vedel, […]
Jn 8,12 „A Ježiš im zasa povedal: "Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života."“ Možno si už viackrát počul niekoho nahnevane kázať o Ježišovi, ktorý raz prinesie svetlo na temné miesta sveta ukáže ohavnosti, ktoré sa v nich skrývajú. On je predsa „svetlo sveta“ a toto […]Prihláste sa k odberu povzbudení

Tieto povzbudenia každodenne odoberajú už tisícky kresťanov. Píšem v nich o úžasnej dobrej novine, o evanjeliu, o Ježišovi a Jeho dokončenom diele.

Tu sa môžete zapísať sa k odberu týchto povzbudení.

O autorovi

Moja osobná cesta ku Kristovi sa začinala bojovným ateizmom. Odvtedy prešlo pár rokov a ja som zažil pár obrátení. Mám krásnu manželku Alžbetu a dvoch nádherných synov Noe Pavla a Benjamína. Som spolumajiteľom dvoch kresťanských vydavateľstiev a obchodu.

Martin Švikruha

Niektorí z vás sa ozvali ohľadom prednášok, stretnutí. V prípade záujmu zo strany vášho spoločenstva, zboru, cirkvi, prosím, napíšte mi. Vďaka.

email: zamyslenia (zavinac) rybka.sk


Prihláste sa k odberu