Články za posledný mesiac február, 2014

Rim 8,33 „Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý ospravedlňuje?“ Kniha Jób nám hovorí, ako Satan prichádzal pred Boží trón a sťažoval sa na Jóba (Job 1,6-12). Boží trón je najsvätejšie miesto. Prečo teda Boh dovolil Satanovi pred neho prísť? Satan to mohol robiť, pretože Adam sa vzdal svojho práva a svojho miesta pred Bohom, keď […]
Gal 5,4 „Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, odtrhli ste sa od Krista, odpadli ste z milosti.“ Čím je pre teba milosť Boha? Jednoducho povedané, milosť znamená, že Boh ťa požehnáva, obdarováva, uzdravuje, zachraňuje kvôli Ježišovi. Božia milosť je nezaslúžená a ničím nezískaná obľuba, Božie zaľúbenie do teba jednoducho preto, čo urobil Ježiš počas […]
Mt 6,31-33 „Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: "Čo budeme jesť?" alebo: "Čo budeme piť?" alebo: "Čo si oblečieme?"! Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“ Si Božie dieťa. Preto musíš vedieť, že Otec […]
Jn 15,9 „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske!“ Určite si v práci robíš prestávku. Na kávu, na desiatu, alebo jednoducho na toaletu. Prečo si neurobiť rovnakú aj pre svoje vnútro, prečo si nerobievať prestávky na lásku? Akú prestávku na lásku mám na mysli? Hovorím o čase, keď si uvedomíš […]
2 Kor 4,18 „Tak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je naveky.“ (NIV) Okolo nás sú dve reality. Jedná je tá hmatateľná, materiálna a viditeľná. Tá druhá je neviditeľná, našim zmyslom ukrytá. Diabol robí vynikajúcu prácu v tom, že odvracia zrak kresťanov […]
Epidémiu, ktorá sa vyskytuje medzi kresťanmi veľmi často, by sme mohli zhrnúť do jedného jediného priznania: “Obávam sa, ako som na tom s Bohom”. Poznáš tento strach aj Ty? Hoci nás to nezabije, myslím, že je to niečo podobné ako kresťanská verzia čierneho moru zo 14. storočia. Zastrašuje nás to, robí to z nás chudákov […]
2 Kor 5, 19 "Veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy. A nám odovzdal slovo zmierenia." Pre všetkých, ktorí mi píšete so smútkom a obavami ako aj pre tých, ktorí s týmito obavami a neistotou bojujete v samote svojich myšlienok, je toto osobné a veľmi otvorené povzbudenie. Pre všetkých, ktorí […]
Kaz 3,11 „Všetko urobil krásne na svoj čas …“ Nič v tvojom živote sa nedeje náhodou. Dokonca aj „náhodné“ stretnutie s niekym je časťou Jeho plánu k rozbehnutiu požehnania v tvojom živote. Takým bolo aj nadprirodzene naplánované stretnutie Sunamskej ženy a proroka Elizea. Priviedlo proroka k vysloveniu požehnania jej budúceho dieťaťa, aj keď bola neplodná […]
Ef 6,11 "Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla." Dnes Boh nepotrebuje, aby si porazil diabla. Ježiš to už urobil a víťazstvo ti dal (Kol 2,15; Rim 8,37). Tvoja úloha je zdôrazniť a ukázať toto víťazstvo jednoduchým uvedomením si miesta, na ktorom stojíš – víťazstva. Inými slovami, bojuješ z víťazstva tak, že […]
Jn 3,17 „Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby svet cez neho zachránil.“ (NIV) Posledná otázka, ktorú učeníci položili Ježišovi tesne pretým, ako Ježiš od nich odišiel a vystúpil na nebesia, znela: „Pane, teraz už obnovíš kráľovstvo Izraela?“ (Sk 1,7). Učeníci očakávali, že azda teraz, keď Ježiš vstal z mŕtvych, že […]Prihláste sa k odberu povzbudení

Tieto povzbudenia každodenne odoberajú už tisícky kresťanov. Píšem v nich o úžasnej dobrej novine, o evanjeliu, o Ježišovi a Jeho dokončenom diele.

Tu sa môžete zapísať sa k odberu týchto povzbudení.

O autorovi

Moja osobná cesta ku Kristovi sa začinala bojovným ateizmom. Odvtedy prešlo pár rokov a ja som zažil pár obrátení. Mám krásnu manželku Alžbetu a dvoch nádherných synov Noe Pavla a Benjamína. Som spolumajiteľom dvoch kresťanských vydavateľstiev a obchodu.

Martin Švikruha

Niektorí z vás sa ozvali ohľadom prednášok, stretnutí. V prípade záujmu zo strany vášho spoločenstva, zboru, cirkvi, prosím, napíšte mi. Vďaka.

email: zamyslenia (zavinac) rybka.sk


Prihláste sa k odberu