Články za posledný mesiac január, 2014

Rim 4,16 „Preto z viery, aby to bolo z milosti, aby prisľúbenie trvale platilo pre všetko potomstvo: nielen pre tých, čo sú zo zákona, ale aj pre tých, čo sú Abrahámovej viery – on je otcom nás všetkých.“ Božia milosť je nezaslúžená, nezarobená a bez vlastných skutkov získaná priazeň. A pretože je nezaslúžená, každý, úplne […]
Lk 15,22-23 Ale otec povedal svojim sluhom: "Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme.“ Čo by si povedal, keby tvoj syn, ktorému si dal veľké dedičstvo sa jedného dňa vrátil domov ako žobrák, ktorý premrhal všetky […]

Kajajme sa

In: Povzbudenia

28 Jan 2014
Mk 1,15 Hovoril: "Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu." Premýšľal si niekedy, čo je to pokánie? Pre väčšinu kresťanov je to nejaký úkon zahrňujúci hlbokú ľútosť, pocit previnenia, smútku ba dokonca odporu. U niekoho je pokánie desať či sto predpísaných modlitieb, sebazapieranie, pôst, rozdávanie jedla zadarmo, niekedy akákoľvek […]
1 Kor 15,22  „Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi.“  Koľko krát si si povedal „Na to nemám, ja som len hriešny človek“? Koľkokrát si počul, že preto, ako sa správaš, čo robíš nie si nič iné, iba obyčajný hriešnik a radšej by si sa mal dať do poriadku a […]
1 Jn 2,2  „On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.“  Spomínaš si na film Indiana Jones a dobyvatelia stratenej archy? Všetci, ktorí sa pozreli v tom filme do archy, okamžite zomreli. Čo sa nachádzalo v jej vnútri a čo prinieslo takýto rozsudok tým, ktorí sa […]
Lk 15, 32 "Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa. " Pri milosti majú mnohí problém s tým, ako ju náš nebeský Otec bezstarostne a bez rozlišovania rozhadzuje, akoby nemala hranice a On sa nestaral, kto ju má. Podľa ľudských štandardov to jednoducho nie je […]
Ex 34,10  „Keď Áron a Izraeliti videli, že Mojžišovi žiari tvár, báli sa k nemu priblížiť.“ Mojžiš sa po rozhovore s Bohom vracal k svojmu ľudu. Schádzal z vrchu Sinaj a v rukách držal dve kamenné tabule, na ktoré Boh vlastnou rukou napísal desatoro prikázaní. Ako zareagoval hriešny národ, keď ho uvideli prichádzať? Báli sa […]
Milí priatelia! Dnes si v emaily nenachádzate každodenné povzbudenie. Dnes to bude výnimočne moje osobné vyjadrenie spolupatričnosti a podpory človeku. Ale je vlastne celkom možné, že to povzbudením bude. Dnes som prvýkrát vo svojom živote podpísal petíciu. Petíciu na podporu Róberta Bezáka. Urobil som tak nie preto, aby som ho podporil ako arcibiskupa, alebo že […]
Ex 12,3 „Desiateho tohoto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre svoju rodinu.“ Každý z nás patrí do nejakej rodiny. A mnohí z nás patria do rodín, ktorej nie všetci členovia veria v Ježiša. Máš aj ty manželku, otca, mamu, brata či sestru bez viery v Ježiša? Je v tvojej rodine hľadajúci či dokonca podľa […]
Mt 5, 17 „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.“ Koľko krát si si prečítal tento verš, koľko krát ti ho niekto povedal, aby ti dokázal, že zákon, desatoro platia? Ba možno ten istý verš používal, aby ospravedlnil množstvo ľudských zákonov, príkazov a zákazov v jeho denominácii, […]Prihláste sa k odberu povzbudení

Tieto povzbudenia každodenne odoberajú už tisícky kresťanov. Píšem v nich o úžasnej dobrej novine, o evanjeliu, o Ježišovi a Jeho dokončenom diele.

Tu sa môžete zapísať sa k odberu týchto povzbudení.

O autorovi

Moja osobná cesta ku Kristovi sa začinala bojovným ateizmom. Odvtedy prešlo pár rokov a ja som zažil pár obrátení. Mám krásnu manželku Alžbetu a dvoch nádherných synov Noe Pavla a Benjamína. Som spolumajiteľom dvoch kresťanských vydavateľstiev a obchodu.

Martin Švikruha

Niektorí z vás sa ozvali ohľadom prednášok, stretnutí. V prípade záujmu zo strany vášho spoločenstva, zboru, cirkvi, prosím, napíšte mi. Vďaka.

email: zamyslenia (zavinac) rybka.sk


Prihláste sa k odberu