Články za posledný mesiac november, 2013

Jn 11,40 „Ježiš jej vravel: "Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?"“ Boh, ktorý rozdelil Červené more, zoslal mannu z neba, zrúcal múry Jericha, utíšil levy, uzdravil chorých, vzkriesil mŕtvych k životu a utíšil more, koná zázraky aj dnes. Avšak mnoho kresťanov pochybuje, že Boh chce urobiť zázrak aj v ich živote. Veria, […]
Hebr 8,12 „Pretože sa zľutujem nad ich neprávosťami a na ich hriechy si už nespomeniem.“ Raz som sa spýtal jedného svojho priateľa, ktorý má za sebou vysokoškolské teologické štúdium, čo je Nová zmluva? Odpovedal mi, že Nová zmluva je, že budeme dodržiavať Ježišove príkazy. Na otázku, ktoré to sú odpovedal, že desatoro. Toto je smutný […]
Jn 3,16 „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna.“ Priateľu, ako sa pozeráš na Boha? Kým pre teba je? Akým spôsobom na Neho myslíš a čo pre teba predstavuje? Rázneho vychovávateľa, ktorý pri prvej neposlušnosti vytiahne trsteničku? Prísneho profesora, ktorý známkuje podľa tvojich vedomostí? Sudcu, ktorý v jednej ruke poťažkáva tvoje hriechy […]
Gn 3, 4.5 „Had povedal žene: "… keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo."“ Odkedy sa diabol sám nedokázal stať „bohom“, má len jednu agendu. Zničiť toho, ktorý bol stvorený na Boží obraz – človeka. A od začiatku na to používa rovnakú taktiku. […]
Pies 4,7  „Celá si krásna, priateľka moja, a škvrny na tebe niet.“  Svojej neveste Ježiš hovorí, „Celá si krásna, priateľka moja, a škvrny na tebe niet.“. No naša odpoveď zvyčajne znie, „Ja? Celý krásny a bez škvrny? To myslíš asi niekoho iného, keby si vedel o mne všetko, nehovoril by si tak!“ Poprípade, „To Boh […]
Hebr 6,20 „… Ježiš, keď sa stal naveky veľkňazom podľa radu Melchizedechovho.“ Ježis je náš veľkňaz navždy. Naveky. Tento „naveky“ rozmer mení spôsob, akým sme požehnaní a ako toto požehnanie prijímame. Ako náš veľkňaz nás Ježiš reprezentuje, zastupuje pred Bohom. Že nás Ježiš reprezentuje znamená, že tam je v našom mene, namiesto nás alebo ako […]
1 Jn 4,10 „Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.“ Akáže to definícia lásky! Všetci poznáme a mnohokrát sme počuli kázne, kde nám hovoria, že musíme milovať Boha. Je to predsa prvé z desatora. Keď som kedysi […]
Ef 2, 13 "Kedysi ste boli ďaleko, no teraz ste intímne blízko …" Najvážnejším, najintímnejším, najbolestivejším problémom človeka je pocit samoty, izolácie, odmietnutia. To je obsahom výkriku, skrývajúceho sa za zlom, ktoré konáme, za zlom, ktorému čelíme. Je to hlboký pocit zmätku a izolácie, odpojenosti od iných a sveta, odlúčenosti od niečo, čo i keď nevieme […]
Mt 13,29-30 „On odpovedal: "Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Nechajte oboje rásť až do žatvy." Ako často bojuješ so zlom? Keď pristihneš iných pri klamstve, keď nájdeš samého seba v hriechu, ako často pocítiš „spravodlivý“ hnev a chceš zabrániť ďalšiemu zlu? Ja osobne veľmi často. Rovnaké pocity mali hospodárovi […]
Ex 13,21 „Pán šiel pred nimi cez deň v oblačnom stĺpe, aby im ukazoval cestu, v noci zasa v ohnivom stĺpe, aby im svietil, takže mohli dňom i nocou putovať.“ Keď deti Izraela putovali púšťou, Boh bol stále pred nimi v oblačnom stĺpe cez deň a v noci v stĺpe ohnivom. Cez deň Boh roztiahol […]Prihláste sa k odberu povzbudení

Tieto povzbudenia každodenne odoberajú už tisícky kresťanov. Píšem v nich o úžasnej dobrej novine, o evanjeliu, o Ježišovi a Jeho dokončenom diele.

Tu sa môžete zapísať sa k odberu týchto povzbudení.

O autorovi

Moja osobná cesta ku Kristovi sa začinala bojovným ateizmom. Odvtedy prešlo pár rokov a ja som zažil pár obrátení. Mám krásnu manželku Alžbetu a dvoch nádherných synov Noe Pavla a Benjamína. Som spolumajiteľom dvoch kresťanských vydavateľstiev a obchodu.

Martin Švikruha

Niektorí z vás sa ozvali ohľadom prednášok, stretnutí. V prípade záujmu zo strany vášho spoločenstva, zboru, cirkvi, prosím, napíšte mi. Vďaka.

email: zamyslenia (zavinac) rybka.sk


Prihláste sa k odberu