Články za posledný mesiac júl, 2013

Mk 12, 38  Ako učil, hovoril: "Varujte sa farizejov … ," Zvykli sme si prijímať klišé, že Ježiš bojoval proti pokrytcom a toto slovo automaticky spájame so slovom farizeji. Farizeji ale neboli o nič väčší pokrytci, ako každí iný, ako napríklad dnešné kňazstvo, pastori a náboženskí vodcovia. Farizeji boli náboženskou smotánkou svojho času, tí najlepší […]
Mt 28, 18-19 „Ježiš pristúpil k nim a povedal im: "Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda …“ Keď Boh stvoril zem, odovzdal človeku moc vládnuť na všetkým na zemi (Gn 1,26). No keď človek zhrešil, odovzdal túto moc Satanovi, ktorý sa takto stal pánom tohto sveta. Satan zo sebou […]
Rim 2:4 “Alebo či pohŕdaš bohatstvom Jeho dobrotivosti, trpezlivosti, zhovievavosti a nevieš, že dobrota Božia vedie ťa k pokániu?“ Ak Boh používa láskavosť, aby viedol ľudí k pokániu, prečo my „pomáhame“ priateľom na ceste k pokániu krutosťou a strachom? Dobre urobíme, ak si túto pravdu denne pripomenieme. To Božia láskavosť nás vedie k pokániu. Pokánie, pripomeňme si, že pravé pokánie […]
Rim 6, 3-4 „Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť …“ Kresťanom som sa stal ako 25 ročný mladý muž, ktorý práve skončil vysokú školu. Navždy si budem pamätať pocity pri svojom krste. Povedali mi, že […]
Lk 10,42 „Potrebné je len jedno.“ Mnohí z nás bojujeme so zatrpknutosťou, očakávaniami, odmietnutím, súdením seba alebo iných. To všetko je znakom, že zákon sa stále hlási k životu a snaží sa udusiť život v milosti. Marta a Mária boli dve sestry, ktoré milovali Ježiša. A predsa sa na Neho obe pozerali inak. Obe videli […]
Rút 4,15 „A on nech znovuobnoví život a sýti ťa v tvojej starobe“ ( NASB ) Hlad sužoval život Naomi, izraelskej ženy. Po smrti svojich synov a manžela zostala úplne bezradná a na mizine (Rut 1,1-5). Aspoň si to myslela do chvíle, kým Bóz, bohatý blízky príbuzný, nevstúpil do centra jej života. Ako jej vykupiteľ […]
Mk 15,37-38 „Ale Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol. Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku.“ Chrámová opona oddeľovala posledné, najsvätejšie miesto, Svätostánok od ostatných častí Chrámu. Za oponu nemohol až na jednu výnimku nikto nikdy vstúpiť. Jedine veľkňaz a to iba raz za rok, na sviatok Jom Kippur, po dôsledných prípravách, zabití […]
Mt 11,30 „Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“ Mnoho kresťanov prežíva svoj život na zemi ako „cestu slzavým údolím“ (porov. Ž 84,7). Niekde na svojej ceste s Bohom im ktosi povedal, že tu na zemi sú odsúdení trpieť, namáhať sa, byť chorí, plakať … a až potom niekde po smrti na nich čaká […]
Rim 8,16 "Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti."  Všetci vieme, že medzidruhové kríženie v prírode nefunguje. Pes s mačkou nesplodia mačkopsa, žirafa s byvolom živola. Mačkám sa rodia mačatá, psom šteňatá. Mnoho kresťanov si ale myslí, že v neviditeľnom, duchovnom svete sa to dá. Žijú dvojakú identitu a považujú sa […]
Gn 15,10.17 „On [Abrahám] to všetko vzal, rozsekol ich na polovice a polovice položil jednu oproti druhej … a horiaca fakľa prešla pomedzi tie polovice.“ Dôležité zmluvy v Starom Zákone sa uzatvárali krvavou obetou. Účastníci zmluvy sa posadili oproti sebe, zobrali obetné zviera, rozpoltili ho a polovice obete položili oproti sebe. Medzi nimi vznikol priechod, […]Prihláste sa k odberu povzbudení

Tieto povzbudenia každodenne odoberajú už tisícky kresťanov. Píšem v nich o úžasnej dobrej novine, o evanjeliu, o Ježišovi a Jeho dokončenom diele.

Tu sa môžete zapísať sa k odberu týchto povzbudení.

O autorovi

Moja osobná cesta ku Kristovi sa začinala bojovným ateizmom. Odvtedy prešlo pár rokov a ja som zažil pár obrátení. Mám krásnu manželku Alžbetu a dvoch nádherných synov Noe Pavla a Benjamína. Som spolumajiteľom dvoch kresťanských vydavateľstiev a obchodu.

Martin Švikruha

Niektorí z vás sa ozvali ohľadom prednášok, stretnutí. V prípade záujmu zo strany vášho spoločenstva, zboru, cirkvi, prosím, napíšte mi. Vďaka.

email: zamyslenia (zavinac) rybka.sk


Prihláste sa k odberu