Články za posledný mesiac júl, 2013

Rim 5,12 „Preto ako skrze jedného človeka vstúpil do tohoto sveta hriech a skrze hriechu smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí.“ Možno si myslíš, že si hriešnik, pretože hrešíš. Ľudia často vnímajú seba a iných podľa toho, čo vidia svojimi očami, čo zažívajú, akú majú skúsenosť. Keď sa v ich živote vyskytne hriech, […]
1Pt 5,8 „Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.“ Diabol nemôže len tak vôjsť do tvojho života a okradnúť ťa o pokoj, rodinu či zdravie. Nemôže jednoducho prísť k tebe s chorobou a zlom. Ak by to mohol urobiť, nemusel by obchádzať a „hľadať, koho by […]
1 Jn 4,4 „Vy, deti moje, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi.“ Priateľu, vieš, že náš život je životom vo víťazstve? Boh ti „vždy dáva víťazstvo“ (2 Kor 2,14). To víťazstvo je tvoje, patrí tebe, pretože si „v Kristovi“. Neexistuje víťazstvo bez Ježiša a s Ním je všetko vždy víťazstvom. Mnoho kresťanov, veľká časť […]
Ž 1,3 „Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas, a jeho lístie nikdy nevädne; darí sa mu všetko, čo podniká.“ Keď sa nad tvárou zeme vznášala temnota, Boh povedal, „Nech je svetlo,“ a bolo svetlo (Gn 1,3). Boh videl svetlo tam, kde bola iba temnota a tak ju privolal k […]

Ži sozo život

In: Povzbudenia

24 Júl 2013
Lk 7,50 „Pozeraj! Tvoja viera ťa uzdravila.“ Priateľu, ako vnímaš svoju spásu? Mnoho kresťanov spásu berie ako niečo, čo sa udeje po smrti. Myslia si, že musia ťažko pracovať, aby boli po smrti spasení alebo aby spásu nestratili niekde cestou. Možno sa aj ty podobne trápiš. Vedz teda, že Biblia ti hovorí niečo iné. „Teraz […]
Jer 50,34 „Ich vykupiteľ je mocný, volá sa Pán zástupov, on sám povedie ich spor, aby získal odpočinok zemi …“ Rút, mladá, chudobná a bezdetná vdova v Starom Zákone, ležala pri nohách Bóza, jej možného rodinného vykupiteľa (Rút 3,7). Bóz, jej bohatý a blízky príbuzný, mal moc ju vykúpiť z ťažkej situácie. Rút jednoducho poslúchla […]
Kol 2,9-10 „Pretože v Ňom prebýva v tele plnosť Božstva a v Ňom ste boli urobení kompletnými, dokonalými …“ Grécko slovo Hádes je zložené z dvoch častí: Ha- znamená „nie“ a des znamená „vidieť“. Slovo Hádes v gréčtine znamená „nie-vidieť“, nevidieť. A tak ak nekráčaš v súčasnej realite toho, kým v Kristovi si a že […]
Gal 5, 1 "Pre slobodu sme boli oslobodení … " Priateľ môj, si slobodný. Nič a nikto nie je schopný ťa držať vo väzení. A čo nás v tom väzení držalo? Čím ťa chcú znova do väzenia vrátiť a presvedčiť ťa, že slobodný nie si? Pavol v tomto verši pokračuje „ …Stojte teda pevne a nedávajte […]
Hebr 8,12 „pretože sa zľutujem nad ich neprávosťami a na ich hriechy si už nespomeniem.“ Už viac nie sme pod starou zmluvou. Žijeme pod novou zmluvou. A v tejto novej zmluve Boh hovorí tri veci, ktoré pre nás urobí: Vedie nás – „Svoje zákony vložím do ich mysle a vpíšem im ich do srdca.“ (Hebr […]
Kol 1,25-27 NASB „Ja som sa stal služobníkom Cirkvi …, aby som naplno ohlasoval Božie slovo, to znamená tajomstvo, ktoré bolo od vekov a pokolení skryté, ale teraz sa zjavilo jeho svätým …. a to je Kristus vo vás, nádej slávy.“ Stará zmluva spod Siona, bola naplnená a jej platnosť sa skončila na kríži. Mnoho […]Prihláste sa k odberu povzbudení

Tieto povzbudenia každodenne odoberajú už tisícky kresťanov. Píšem v nich o úžasnej dobrej novine, o evanjeliu, o Ježišovi a Jeho dokončenom diele.

Tu sa môžete zapísať sa k odberu týchto povzbudení.

O autorovi

Moja osobná cesta ku Kristovi sa začinala bojovným ateizmom. Odvtedy prešlo pár rokov a ja som zažil pár obrátení. Mám krásnu manželku Alžbetu a dvoch nádherných synov Noe Pavla a Benjamína. Som spolumajiteľom dvoch kresťanských vydavateľstiev a obchodu.

Martin Švikruha

Niektorí z vás sa ozvali ohľadom prednášok, stretnutí. V prípade záujmu zo strany vášho spoločenstva, zboru, cirkvi, prosím, napíšte mi. Vďaka.

email: zamyslenia (zavinac) rybka.sk


Prihláste sa k odberu