Články za posledný mesiac jún, 2013

Lv 17,11 „Krv sprostredkuje zmierenie, lebo v nej je život.“ V Jeruzalemskom chráme pri obetovaní zvierat prinášal hriešnik obetu za svoje hriechy, obetu na zmierenie s Bohom. Najprv položil ruky na hlavu obetovaného zvieraťa – kozy, teľaťa, barana. Tým sa na obeť preniesli hriechy a pocity viny za hriech. Zviera potom kňaz zabil, do pripravených […]
Lv 1,6 „Potom žertve stiahne kožu a rozseká ju na kusy.“ Vieš, kto prvý zaodel človeka do odevu z kože? Bol to sám Všemohúci Boh, keď našiel Adama a Evu skrývať sa za kríkmi, pretože sa ho báli. Do ich života vošiel strach a vedomie, že zhrešili proti Bohu. V tomto vedomí hriechu uvideli, že sú […]

Boh nie je klamár

In: Povzbudenia

12 Jún 2013
Ez 36,26 „A ja vám dám nové srdce a ja vložím do vás nového ducha; ja odstránim z vášho tela kamenné srdce a ja vám dám srdce z mäsa.“ (KJV) V Bohu sú všetky veci možné. Trápiš sa, pretože si včera pozeral na dno prázdneho pohárika, či na prázdne porno na nočnom kanáli? Ohovárala si […]
1 Kor 11,24 "vzdával vďaky, lámal ho a povedal: "Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku."" Videli ste už niekedy maces, nekvasený chlieb, ktorý Židia jedia počas Paschy, ktorú my, kresťania, slávime ako Veľkú noc? Tento nekvasený chlieb má množstvo maličkých dierok, ktoré pripomínajú pruhy a je takisto trochu […]
Lk 4,18-20 „"Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok." Potom [Ježiš] knihu zvinul.“ Kresťania sú často zmätení z Písma. Je pre nich plné protikladov, nedáva veľký zmysel a preto […]
Rim 8,1 „Niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi.“ Syn mojej priateľky mal šesť rokov. Pri jednej príležitosti v škôlke sa s kamarátom hrali a kreslili po papieri určenom na zápis do školy. Mamka ho veľmi jemne upozornila: „Jakubko, nekresli na tento papier. Potrebujeme ho.“ Malý Jakubko okamžite zosmutnel. „Zase som zlý. Zase sa […]
Rim 4,8 „Blahoslavený človek, ktorému Pán hriech nepripočíta.“ Dnes si požehnaný preto, lebo všetky tvoje hriechy sú v Kristovi odpustené. Boh nepočíta tvoje hriechy proti tebe. Namiesto toho ťa vidí ako spravodlivého v Kristovi. Tento Jeho pohľad nie je iba akýmsi klamom, ktorý sa nechal okabátiť Kristovou krvou, v ktorej si "iba" oblečený, za ktorú […]
Jn 10,10 „Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali prekypujúco viac, ako očakávate. “ (gr. perissos – nadmieru, úplne, viac, ako akékoľvek hranice) I keď bol Ježiš úplne Bohom, narodil sa ako človek. Prechádzal jedným pokušením za druhým a každé z nich porazil. (Hebr 4,15) V týchto víťazstvách sa ukazuje Jeho život. […]
Flp 4,19 „Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi.“ Takéto vety som zvyčajne v Biblii preskakoval. Nie vedome. Skôr akosi podvedome som ich prečítal bez uvedomenia si, čo vlastne hovoria. Biblia sa týka môjho duchovného života, hovorí o Bohu, nemôže hovoriť o mojich túžbach a už vôbec nie […]
Gal 2,18 „Lebo ak znova staviam to, čo som zboril, ukazujem, že som priestupník.“ Spomínaš si na chvíľu, keď si uveril? Keď si zrazu bez najmenších pochýb vedel, že Boh ťa miluje napriek tomu, aký si bol, aký si, ba dokonca i aký budeš? Ten moment, keď ti Boh zašepkal: „Ty si môj milovaný syn, […]Prihláste sa k odberu povzbudení

Tieto povzbudenia každodenne odoberajú už tisícky kresťanov. Píšem v nich o úžasnej dobrej novine, o evanjeliu, o Ježišovi a Jeho dokončenom diele.

Tu sa môžete zapísať sa k odberu týchto povzbudení.

O autorovi

Moja osobná cesta ku Kristovi sa začinala bojovným ateizmom. Odvtedy prešlo pár rokov a ja som zažil pár obrátení. Mám krásnu manželku Alžbetu a dvoch nádherných synov Noe Pavla a Benjamína. Som spolumajiteľom dvoch kresťanských vydavateľstiev a obchodu.

Martin Švikruha

Niektorí z vás sa ozvali ohľadom prednášok, stretnutí. V prípade záujmu zo strany vášho spoločenstva, zboru, cirkvi, prosím, napíšte mi. Vďaka.

email: zamyslenia (zavinac) rybka.sk


Prihláste sa k odberu