Články za posledný mesiac jún, 2013

Kol 1, 25-27 „Ja [Pavol] som sa stal jej [cirkvi] služobníkom podľa Božieho povolania, ktorý som dostal pre vás, aby som vám priniesol Božie slovo vo svojej plnosti, tajomstvo, ktoré bolo od vekov a pokolení skryté, … a ním je Kristus vo vás, nádej slávy.“ Sú dve reality. Jedna viditeľná a druhá neviditeľná. Od čias […]
Jn 17,15-16 „Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.“ Dovoľ mi ukázať ti, čo tým myslím. Ako by sa ti pozdávalo, keby som ti povedal, že Ježiš porovnával veriacich sám so sebou? Je to lepšie, ako azda […]
Jer 23,6 „Za jeho dní … toto je meno, ktorým ho budú volať: "Pán je naša spravodlivosť."“ Po mojom obrátení som často premýšľal a, priznávam, trápil sa nad svojou spravodlivosťou. „Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a spácha zločin, tak preto zomrie“ (Ez 33,18). Mal som v živej pamäti, akým som bol človekom pred […]
Pies 4,7 "Celá si krásna, priateľka moja, a škvrny na tebe niet." Niekedy, keď sa nám nedostane odpovede na modlitbu, uzdravenia, zmeny životnej situácie, zmierenia či márne čakáme dieťatko, nemôžeme si pomôcť a začíname si myslieť, že niečo s nami nie je v poriadku, či sme nezhrešili, či sme nenahnevali Boha. Pamätám si, keď sme […]
Mt 11,28 „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vám dám odpočinok.“ Byť úspešný vo svete dnes znamená dostatočne sa snažiť, pracovať od ráno do večera, byť ctižiadostivý, cieľavedomý. Vo svete všetko funguje na princípe „čo si nezaslúžiš a nezískaš, nemáš.“ Preto je mnohým kresťanom ťažko pochopiť najzákladnejší princíp kresťanského […]
Pri čítaní Nového zákona ti môže napadnúť, že neobsahuje len jedno evanjelium. Napríklad úplne prvé slová Nového zákona znejú takto: „Evanjelium podľa Matúša“. Keď budeš čítať ďalej, nájdeš aj evanjelium podľa Marka, Lukáša a Jána. Ďalej zas narazíš na Pavla, ako hovorí Rimanom o „mojom evanjeliu“ a potom upozorňuje Korinťanov, aby sa pevne držali evanjelia, ktoré „som vám hlásal“. […]
Flp 1,6 „A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša.“ Strach je opakom viery. Mnohí z nás, mnohí z mojich priateľov bojujú s týmto najväčším nepriateľom viery a plného života. Obavy o rodinu a zdravie, strach zo straty práce. Možno ty prežívaš lepšie […]
Sk 1,8 „ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj.“ Predtým, ako Ježiš odišiel do nebies, povedal učeníkom, aby „čakali na Otcov prísľub“. (Sk 1,4) V Biblii sú tisíce prísľubov, takže o ktorom to hovoril? Prvotná […]
Mt 6,33 „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“ Určite sa považuješ za zodpovedného človeka. Každý z nás nesie za niečo zodpovednosť. Musíš uživiť rodinu, vyštudovať, postarať sa o deti, dokončiť domácu úlohu. Čo Boh hovorí o týchto legitímnych a správnych veciach? Nebuď ustarostený … Boh vie, že toto […]
Rim 6,14  „A hriech už nebude panovať nad vami, lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.“ Náboženstvo spravilo z boja proti hriechu ústrednú tému kresťanstva. Vyvinulo mnoho metód, postupov a rituálov, pomocou ktorých nám majú byť odpustené hriechy, vykonaním ktorých si znovu udobríme Boha, ktorý sa na nás vraj hnevá vždy, keď spáchame hriech. […]Prihláste sa k odberu povzbudení

Tieto povzbudenia každodenne odoberajú už tisícky kresťanov. Píšem v nich o úžasnej dobrej novine, o evanjeliu, o Ježišovi a Jeho dokončenom diele.

Tu sa môžete zapísať sa k odberu týchto povzbudení.

O autorovi

Moja osobná cesta ku Kristovi sa začinala bojovným ateizmom. Odvtedy prešlo pár rokov a ja som zažil pár obrátení. Mám krásnu manželku Alžbetu a dvoch nádherných synov Noe Pavla a Benjamína. Som spolumajiteľom dvoch kresťanských vydavateľstiev a obchodu.

Martin Švikruha

Niektorí z vás sa ozvali ohľadom prednášok, stretnutí. V prípade záujmu zo strany vášho spoločenstva, zboru, cirkvi, prosím, napíšte mi. Vďaka.

email: zamyslenia (zavinac) rybka.sk


Prihláste sa k odberu