Články za posledný mesiac máj, 2013

Hebr 9,17 „O čo viac krv Krista, ktorý mocou večného Ducha samého seba obetoval Bohu v bezchybnú obeť, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme slúžili živému Bohu.“ Mám zlé svedomie. „Za to, čo som dnes urobil, si určite zaslúžim trest! To, že si si dnes zlomil nohu, to je preto, lebo si si […]
Sk 5,5 „Len čo Ananiáš počul tieto slová, padol a skonal; a všetkých, čo to počuli, zmocnil sa veľký strach.“ Toto bol ďalší verš z rady niekoľkých obskurných, ktoré mi svojho času naháňali strach. Možno rovnako veľký strach naháňa aj tebe. Podľa vysvetlení, ktoré som doteraz počúval, má aj prečo. Len si predstav, že raz […]
1 Kor 11,26 „Tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde.“ Vždy keď v Starom Zákone deti Izraela obetovali zápalnú obetu v čase, keď čelili silnému nepriateľovi, víťazstvo bolo ich. Napríklad v 1 Sam 7,7-11, keď proti ním stáli Filištínci, prorok Samuel obetoval jahňa ako zápalnú obetu. […]
1 Sol 5,9 „Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista.” Keď si pomyslíš na Sodomu a Gomoru, čo ťa napadne? Boží hnev a súd? Pravdou ale je, že Boh sa nevydal do Sodomy a Gomory hľadať hriech. Vydal sa hľadať spravodlivosť! Abrahám sa spýtal, či by […]
2 Kor 3,18 "A my všetci s odhalenými tvárami ako zrkadlá odrážame Pánovu slávu“ (New Jerusalem Bible) Spomínam si na niekoľko kázní o Mojžišovi a Desatore. Ako potom, čo na Sinaji obdržal Desatoro a rozprával s Bohom, žiaril tak, že si musel zakrývať tvár. Kazatelia to vysvetľovali spôsobom, že vraj sa ľudia báli žiary jeho […]
Hebr 4,10-11 „Lebo kto vošiel do jeho pokoja, aj on si odpočinul od svojich diel ako Boh od svojich. Usilujme sa teda vojsť do onoho pokoja …“ Dieťa sa naučí najprv sedieť a potom stáť a chodiť. Kresťanský život takisto začína sedením pri Bohu. Boh „ nás s ním vzkriesil a usadil nás v nebi […]
2 Kor 5,10 “Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé.” Včera sme si povedali, že „bematos“ nie je miesto súdu pre kresťana ale miesto odmeny a požehnania. Môže sa nám ale zdať, že potom tento […]
2 Kor 5,10 “Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé.” V Písme sú obskurné, ťažšie pasáže, ktorých výklad prináša medzi kresťanov mnoho zmätku, niekedy strach a obavy. Verím, že to, čo si dnes prečítaš v […]Prihláste sa k odberu povzbudení

Tieto povzbudenia každodenne odoberajú už tisícky kresťanov. Píšem v nich o úžasnej dobrej novine, o evanjeliu, o Ježišovi a Jeho dokončenom diele.

Tu sa môžete zapísať sa k odberu týchto povzbudení.

O autorovi

Moja osobná cesta ku Kristovi sa začinala bojovným ateizmom. Odvtedy prešlo pár rokov a ja som zažil pár obrátení. Mám krásnu manželku Alžbetu a dvoch nádherných synov Noe Pavla a Benjamína. Som spolumajiteľom dvoch kresťanských vydavateľstiev a obchodu.

Martin Švikruha

Niektorí z vás sa ozvali ohľadom prednášok, stretnutí. V prípade záujmu zo strany vášho spoločenstva, zboru, cirkvi, prosím, napíšte mi. Vďaka.

email: zamyslenia (zavinac) rybka.sk


Prihláste sa k odberu