Články za posledný mesiac máj, 2013

Iz 52,9 „Plesajte, jasajte spolu, sutiny Jeruzalema, veď Pán potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem!“ Akýsi mních kedysi napísal, že každé štastie musí byť premiešané smútkom a že vrcholom šťastia je tzv. štastný zármutok. Možno sa aj ty cítiš previnilo vo chvíľach nekalenej radosti, zdá sa ti, že správny kresťan musí trpieť a radosť má byť […]
2 Kor 3,17 (KJV) „My ale s odhalenou tvárou odrážame ako v zrkadle Pánovu slávu …“ Neviem opísať veľmi slovami pocity, ktoré mám pri čitaní tohto verša. Mojžiš, ktorý zišiel zo Sinaja, keď mu Pán daroval Desatoro a Zákon, odrážal slávu Zákona a ľudia túto slávu na jeho tvári videli. No ona mizla, nemala moc […]
Lev 16,14 „Nato vezme z býčkovej krvi a prstom pokropí zľutovnicu na čelnej strane; svojím prstom pokropí zľutovnicu sedem ráz krvou.“ Mráz často prebehne po chrbte, keď nám Boh ukáže ukrytého Krista v Písme. Archa. V jej vnútri boli ukryté kamenné dosky s Desatorom, Áronova palica, manna. Mali navždy pripomínať ľudskú rebéliu. Desatoro – rebéliu […]
Mt 6,25 „Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev?“ Máš plné srdce obáv o svoje zdravie, financie, rodinu či budúcnosť? Niektorí ľudia sa obávajú aj vtedy, keď je všetko v poriadku, pretože […]

Slobodná vôľa

In: Povzbudenia

26 Máj 2013
Zjv 13, 8 " … [Ježiš] Baránok zabitý pred stvorením sveta." Posledné strašidlo náboženstva – tvoja slobodná vôľa. Podľa náboženstva si ty so svojou slobodnou vôľou sám sebe najväčšou ba neprekonateľnou prekážkou toho, aby si bol zachránený. Tvoja slobodná vôľa nad tebou visí ako meč pripravený v konečnom momente ti odseknúť hlavu, ak ju nezvládneš, ak […]
Lv 2,4 „Ak budeš chcieť obetovať potravinovú obetu z toho, čo sa upieklo v peci, nech sú to nekvasené, olejom zapravené chleby z jemnej múky alebo nekvasené, olejom potreté osúšky.“ Vlastné skryté bolesti, hlboké rany, závislosti, za ktoré sa hanbíš. Možno si myslíš, že nikto neporozumie tomu, cez čo prechádzaš. Boh áno. Vie sa stotožniť […]
Iz 53,5 „Na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení.“ O akýchže to ranách Izaiáš hovorí? Mnoho ľudí sa pohoršilo pri filme Utrpenie Krista, hlavne pri časti, kde ho bičujú. Vraj to bolo príliš násilné, vraj načo sa pozerať na toľko krvi. No pravda je taká, že to nebolo násilné a […]
Dt 28,2 „Na teba sa znesú a k tebe dôjdu všetky tieto požehnania … “ Boh ťa miluje a požehnáva. Vyhlásil, že sa „na teba znesú a k tebe dôjdu všetky tieto požehnania …“ Znamená to, že sa pred nimi nedá ujsť! Keď sa skryješ za jeden roh, nájdu ťa a keď zatvoríš dvere, v […]
Flp 3,13-14 „… Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo mnou. Bežím k cieľu, za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristovi Ježišovi.“ Žiješ život plný ľútosti, „Keby to len bolo …?“, „Keby som len mal skončenú vysokú školu … Keby som sa len oženil […]
Lv 2,1 „Ak niekto bude chcieť obetovať Pánovi potravinovú obetu, nech je jeho obetou jemná múka, poleje ju olejom a pridá kadidlo.“ Obeta múky v Starom zákone hovorí o Ježišovej obete a olej v Biblii hovorí o pomazaní Duchom Svätým. A tak obeta jemnej múky, na ktorú sa vylieva olej hovorí o Ježišovej ľudskosti, ktorá […]Prihláste sa k odberu povzbudení

Tieto povzbudenia každodenne odoberajú už tisícky kresťanov. Píšem v nich o úžasnej dobrej novine, o evanjeliu, o Ježišovi a Jeho dokončenom diele.

Tu sa môžete zapísať sa k odberu týchto povzbudení.

O autorovi

Moja osobná cesta ku Kristovi sa začinala bojovným ateizmom. Odvtedy prešlo pár rokov a ja som zažil pár obrátení. Mám krásnu manželku Alžbetu a dvoch nádherných synov Noe Pavla a Benjamína. Som spolumajiteľom dvoch kresťanských vydavateľstiev a obchodu.

Martin Švikruha

Niektorí z vás sa ozvali ohľadom prednášok, stretnutí. V prípade záujmu zo strany vášho spoločenstva, zboru, cirkvi, prosím, napíšte mi. Vďaka.

email: zamyslenia (zavinac) rybka.sk


Prihláste sa k odberu