Články za posledný mesiac apríl, 2013

Jn 10,10 „Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“ Často žijeme naše životy iba tak na polovicu. Utápaš sa v ťažkostiach, neúspechoch, únave, depresii, nevidíš zmysel? Stratil si prácu? Stratil si lásku? Cítiš sa nenaplnený? Alebo si myslíš, že život kresťana je a musí byť tvrdá drina bez zábavy, že čo […]
Gn 48,20 „I požehnal ich v ten deň a povedal: “Tebou bude požehnávať Izrael a bude hovoriť: “Boh nech ti urobí ako Efraimovi a Manassesovi.”“ Židovský národ je veľmi maličký v porovnaní s ostatnými národmi sveta. A predsa je Bohom vyvolený a vzišlo z neho obrovské požehnanie pre celý svet. Abrahámovo semeno je požehnaním pre […]
Iz 61,7 „Za svoju hanbu dostanú dvojnásobok; za svoju potupu sa budú radovať nad svojím podielom: preto vo svojej krajine budú vlastníkom dvojnásobku; a nekončiaca radosť bude s nimi.“ (KJV) Boh hovorí, že dostaneš dvojnásobne za svoje problémy. Ak na teba diabol zaútočil problémom, potom môžeš očakávať dvojitú porciu požehnania. A ak ti tento problém […]
Ef 3,19 „Poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá.“ Ak by si dnes mal za niečo Bohu poďakovať, za čo by to bolo? Ja by som mu ďakoval za Ježiša. Za to, že mi ho daroval, ukázal mi ho na kríži, ukázal mi ho na nebesiach. Slávneho a predsa […]
Gn 6,14 „Urob si koráb z cyprusového dreva, v korábe urob priehrady a zvnútra i zvonka ho vymaž smolou!“ Keď bol svet plný hriechu, keď po zemi kráčali obri – kríženci ľudí s padlými anjelmi, Boh sa rozhodol zachrániť ľudstvo potopou. Áno, zachrániť. Aj v Jeho súdoch je ukrytá záchrana a milosť. Našiel jedného spravodlivého […]
Hebr 5,9-10 „a keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú, keď ho Boh vyhlásil za veľkňaza podľa radu Melchizedechovho.“ Prorok bol v Starom zákone ten, ktorý reprezentoval Boha pred ľuďmi. Narozdiel od neho kňaz, levita reprezentoval Boží ľud pred Bohom. Stál pred Bohom ako jeho zástupca, prinášal mu obety, […]
Gal 3,13 „Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sa za nás stal kliatbou, lebo je napísané: “Prekliaty je každý, kto visí na dreve,”“ Keď sa už rozprávame o požehnaniach či kliatbach, je dobré ich konkrétne poznať. Mnoho kresťanov si zamieňa požehnanie s prekliatím a kliatbu s požehnaním. Náboženstvo mnohých z nás dostalo tam, […]
Dt 28,8 „Pán prikáže požehnanie na tvoje zásobárne a na všetko, čoho sa dotknú tvoje ruky a požehná ťa v krajine, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh.“ (KJV) Poznáš rozprávku o jednom kráľovi, ktorý nech sa dotkol čohokoľvek, všetko sa premenilo na zlato? Splnilo sa mu jeho želanie a tak sa menili na zlato stromy […]
Mt 11,28 „Poďte ku mne všetci, ktorí ťažko pracujete a nesiete ťažké bremeno a ja vám dám odpočinok.“ (z gréčtiny) Tento verš je každému notoricky známy. No rovnako ako ja ste asi poznali jeho veľmi nešťastnú podobu: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.“ Cítiš ten rozdiel? Rozdiel […]Prihláste sa k odberu povzbudení

Tieto povzbudenia každodenne odoberajú už tisícky kresťanov. Píšem v nich o úžasnej dobrej novine, o evanjeliu, o Ježišovi a Jeho dokončenom diele.

Tu sa môžete zapísať sa k odberu týchto povzbudení.

O autorovi

Moja osobná cesta ku Kristovi sa začinala bojovným ateizmom. Odvtedy prešlo pár rokov a ja som zažil pár obrátení. Mám krásnu manželku Alžbetu a dvoch nádherných synov Noe Pavla a Benjamína. Som spolumajiteľom dvoch kresťanských vydavateľstiev a obchodu.

Martin Švikruha

Niektorí z vás sa ozvali ohľadom prednášok, stretnutí. V prípade záujmu zo strany vášho spoločenstva, zboru, cirkvi, prosím, napíšte mi. Vďaka.

email: zamyslenia (zavinac) rybka.sk


Prihláste sa k odberu