Články za posledný mesiac apríl, 2013

Hebr 10,12.14 „No tento Človek priniesol jedinú obetu za hriechy navždy a zasadol po pravici Boha … Lebo jedinou obetou navždy zdokonalil tých, ktorí sú posväcovaní. (NJB)” Boh ťa vidí bez chyby, bez škvrny či nedokonalosti. Tak si váž Jeho slovo a povedz Jeho dokonanému dielu „Amen!“ Nepochybuj o svojej dokonalosti v Kristovi. Vidieť sa […]
Rim 6,14 „A hriech už nebude panovať nad vami, lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.“ Toľko nedorozumenia panuje v tejto téme, toľko rozporuplných emócií v nás budí to nádherné slovo milosť. Žiadna téma v kresťanstve nie je kontroverznejšia a pritom žiadna nie je tak dôležitá. Toto je miesto, kde sa odohráva najurputnejší boj, […]
Hebr 4,16 „Preto s odvahou pristúpme k trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a milosť v čase potreby.“ (KJV) Stojíš pred výzvou, čelíš problému, bojuješ s nepriateľom? Ak áno, je tu jasné pozvanie, aby si predstúpil pred Otca a „prijal milosrdenstvo a milosť v čase potreby“. Fráza „v čase potreby“ je veľmi dôležitá. Hovorí, že […]
Sof 3,17 „Pán a tvoj Boh je uprostred teba, Mocný, Spasiteľ [Ten, ktorý zachraňuje]! Bude sa nad tebou tešiť radosťou; On bude odpočívať [v tichom uspokojení] a vo Svojej láske bude ticho a nespomenie si [na tvoje minulé hriechy, ba si ich nebude ani pamätať]; bude plesať nad tebou spevom.“ (AMP) Čomu chceš radšej veriť? […]
Rim 8,1 „Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi.“ V tejto vete, ktorú ti Boh šepká do srdca, sa ukrýva tvoja svätosť kresťana, tvoja sloboda, tvoj život, aký má pre teba Boh naplánovaný. Boh chce, aby si sa jej držal ako najcennejšieho pokladu, pretože je v nej Ježišov poklad. Premýšľaj o […]
Gn 1,24.25 „Potom Boh povedal: “Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu … A Boh videl, že je to dobré.“ Všetko v Biblii má svoj význam. Každé slovo, meno, príbeh, číslo. Keď Boh tvoril, v Biblii hovorí, že „Boh povedal …“ Boh privolával veci a život k bytiu tým, že hovoril. Boh povedal a … […]
Lk 2,40 „Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.“ Tento verš hovorí, že Božia milosť bola na Ježišovi. Biblia takisto hovorí, že kde sa rozmnožil hriech, tam sa rozhojnila ešte viac milosť (Rim 5,20). Keď dáme tieto dva verše dokopy, možno sa spýtame, „Ak bola Božia milosť na Ježišovi, znamená […]
Naozaj? Tento verš (Flp 2, 12), či jeho preklad či porozumenie, dokáže poznamenať náš celý život. Tento verš je asi najčastejšie citovaným veršom na každé jasné a priame ohlasovanie nezaslúženej milosti, ktorú sme dostali bez našich dobrých a napriek našim zlým skutkom. Takto z kontextu vytrhnutá a nesprávne preložená veta, dokáže zatemniť a zahaliť celú […]

Dva stromy

In: Viac na tému

17 Apr 2013
Bibliou sa ako červená niť vinie od Starého zákona až po Nový stuha Ježiša. Poďme jednu jej časť nájsť priamo v raji. Adam a Eva žili v biblickej záhrade Eden, v raji na zemi. Biblia spomína, že Boh na tom mieste stvoril dva výnimočné stromy – strom života a strom poznania dobra a zla (Gn […]
Zjv 22,17 „Kto chce, nech si naberie zadarmo vody života.“ Častokrát som počul, že nie je správne si od Ježiša iba brať. Že to nie je zrelá láska, že vlastne to nie je láska vôbec, ak si od od Ježiša iba berieme. Na oplátku toho, že On nás miluje, mu musíme aj my niečo dať […]Prihláste sa k odberu povzbudení

Tieto povzbudenia každodenne odoberajú už tisícky kresťanov. Píšem v nich o úžasnej dobrej novine, o evanjeliu, o Ježišovi a Jeho dokončenom diele.

Tu sa môžete zapísať sa k odberu týchto povzbudení.

O autorovi

Moja osobná cesta ku Kristovi sa začinala bojovným ateizmom. Odvtedy prešlo pár rokov a ja som zažil pár obrátení. Mám krásnu manželku Alžbetu a dvoch nádherných synov Noe Pavla a Benjamína. Som spolumajiteľom dvoch kresťanských vydavateľstiev a obchodu.

Martin Švikruha

Niektorí z vás sa ozvali ohľadom prednášok, stretnutí. V prípade záujmu zo strany vášho spoločenstva, zboru, cirkvi, prosím, napíšte mi. Vďaka.

email: zamyslenia (zavinac) rybka.sk


Prihláste sa k odberu