Články za posledný mesiac marec, 2013

Lk 19,42 „Kiež by si aj ty v tento deň spoznalo, čo ti prináša pokoj.“ Ježiš roní slzy nad Jeruzalemom. Vidíš, ľud izraelský, ako si zarmútil svojho Spasiteľa? Možno aj ty niekedy vyčítaš Jeruzalemu, že odmietol Krista. Možno aj ty niekedy vyčítaš svetu, že nechce spoznať Ježiša, že kvôli nim Ježiš odmietnutý musí plakať. Ježiš […]
Mt 5,48 „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ Počas kázania na hore Ježiš učil Pánovu modlitbu a zakončil ho nutnosťou odpustiť iným, ak chceme, aby Boh odpustil nám. Blahoslavenstvá a celé kázanie na hore je najdokonalejším spôsobom, akým bola kedy kázaná stará zmluva, starý zákon, Desatoro. Ježiš blahoslavenstvá kázal pred krížom […]
Ž 24,10 „Kto je ten kráľ slávy? Pán zástupov, to je ten kráľ slávy.“ V hebrejčine sláva, gr. „doxa“, jazyku Starého Zákona, sa slovo „kabowd“, sláva, vyvinulo zo základu, znamenajúceho jednoducho „váha“. Tento základ sa neskôr rozvinul do dvoch veľmi protikladných významov. Negatívny znamená ťažký, depresívny, smutný, biedny. Pozitívny znamená slávu, česť, úctu.  Božie aj […]
Ž 8,5 „Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil.“ Ako posledného na šiesty deň stvoril Boh človeka. Všetky zvieratá pred ním „obliekol“. Boli pokryté srsťou, perím, šupinami. Jedine človek bol nahý. No predsa svoju nahotu nevnímal. To preto, lebo bol ovenčený, obkolesený (hebr. „aw-tar’“), oblečený do Božej […]
Ef 1,7 „V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti.“ Dostávam emaily a komentáre strašiace, hroziace, ktoré sa mi vyhrážajú zákonom, dvíhajú palec a upozorňuju, že sa musíme báť Božieho hnevu, trestu, zatratenia, ak nebudeme z celého srdca milovať Boha a dodržiavať Desatoro. A dostávam od vás svedectvá plné oslobodenia, […]
Kol 2,14 „[Ježiš] Zotrel nariadenia písané [Božou] rukou, ktoré boli proti nám, dal ich preč a pribil ich na kríž.“ (z gréčtiny, KJV, YLT) Keď zákonníci, tí, ktorí učili zákon a najlepšie sa v ňom vyznali, prichytili cudzoložnicu pri smrteľnom hriechu, za ktorý si zasluhovala podľa zákona smrť, priviedli ju k Ježišovi a spýtali sa: […]
Zjv 22, 14 „Blahoslavení sú tí, čo si vypierajú rúcha: budú mať moc k stromu života [jesť z neho] …“ Premýšľal si niekedy, prečo boli v Rajskej záhrade okrem iných stromov dva špeciálne? Jeden sa volal Strom života a druhý Strom poznania dobra a zla. Tieto dva stromy sú ilustráciou dvoch princípov, dvoch zákonov, podľa […]
Ž 63,7 „Lebo ty si mi pomáhal a pod ochranou tvojich krídel budem plesať.“ „Prosím, pomodli sa za mňa, pretože sa mi zdá, že všetko pokazím. Všetko, čoho sa dotknem, je zlé a viem, že je to moja vina. Ani neviem, či teraz Boh počuje moju modlitbu.“ Bol si už niekedy na tomto mieste? Keď […]
Gn 8,4 „A v siedmom mesiaci, na sedemnásty deň mesiaca koráb zastal na vrchu Ararat.“ Pršalo husto a dlho. Štyridsať dní a nocí, až kým celý svet nebol pokrytý vodou a spolu s ním aj celé stvorenie. Okrem Noeho a jeho rodiny, ktorá bola s ním na arche. Prešlo ďalších 150 dní a v siedmom […]
Gn 50,21 „Len sa už nebojte! Ja sa budem starať o vás aj o vaše deti!“ Jozef v Starom zákone je obrazom Ježiša. Rovnako ako On bol svojimi bratmi odvrhnutý (Gn 36). Potom sa pre nich stal chlebom života (Gn 41). Príbeh Jozefa je plný obrazov Krista. Jeden z nich sa má obzvlášť dotýka. Nachádza […]Prihláste sa k odberu povzbudení

Tieto povzbudenia každodenne odoberajú už tisícky kresťanov. Píšem v nich o úžasnej dobrej novine, o evanjeliu, o Ježišovi a Jeho dokončenom diele.

Tu sa môžete zapísať sa k odberu týchto povzbudení.

O autorovi

Moja osobná cesta ku Kristovi sa začinala bojovným ateizmom. Odvtedy prešlo pár rokov a ja som zažil pár obrátení. Mám krásnu manželku Alžbetu a dvoch nádherných synov Noe Pavla a Benjamína. Som spolumajiteľom dvoch kresťanských vydavateľstiev a obchodu.

Martin Švikruha

Niektorí z vás sa ozvali ohľadom prednášok, stretnutí. V prípade záujmu zo strany vášho spoločenstva, zboru, cirkvi, prosím, napíšte mi. Vďaka.

email: zamyslenia (zavinac) rybka.sk


Prihláste sa k odberu