Články za posledný mesiac február, 2013

1 Sam 17,45 „Ale Dávid odpovedal Filištíncovi: “Ty ideš proti mne s mečom, kopijou a oštepom, ja však idem proti tebe v mene Pána zástupov, Boha izraelských šíkov, ktorého si hanobil.“ Napadlo ťa niekedy, prečo rôzni ľudia reagujú na jednu a tú istú vec rôzne? Napríklad,niektorých niečo zastraší a iným sa v tom istom momente […]
Gn 22,2 “A Boh povedal: “Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, a choď do krajiny “Morja”! Tam ho obetuj ako zápalnú obetu na jednom z vrchov, ktorý ti ukážem.” Čo myslíš, vie Boh viac ako ty? Vidí a pozná viac? Samozrejme, že áno. Vie o všetkom a vidí všetko. Hmmmm … prečo […]
2 Kor 5,19 „Veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy.“ Na ktoré dve staroveké mestá zoslal Boh oheň a síru? Áno, na Sodomu a Gomoru. No ak si myslíš, že Boh po tom dychtil, mýliš sa. Bohu sa do toho vôbec nechcelo. Nehľadal hriech a trest zaň. Hľadal spravodlivosť, […]
Sk 10,44 „Kým Peter toto hovoril, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali slovo.“ Duch Svätý miluje, keď sa hovorí a káže o dokončenom Ježišovom diele. Ježiš ho nazýva Tešiteľom (Jn 16,7), pretože nás neustále potešuje a pripomína nám, že v Ježišovi sme spravodliví (Jn 16,8). Kornélius, rímsky vojak a jeho rodina boli prví pohania, […]
Lk 7,47 „Preto ti hovorím: Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu sa menej odpúšťa, menej miluje.“ Jeden múdry rabín, ktorý uveril v Ježiša povedal, že ak je Starý zákon o súdení, tak v Novej zmluve nie je po súdení ani stopa. Vo svete prebehol výskum, ktorý sa snažil štatisticky opísať, ako ľudia […]
Jn 14,16 „A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky.“ Azda prvá vec, ktorú Ježiš urobil potom, ako prišiel k Otcovi a sadol si po Jeho pravici, bola, že poslal na zem svojim učeníkom Ducha Svätého. Dnes prísne technicky vzaté s nami nie je Ježiš, pretože je s […]
Rim 4,5 „Kto však nepracuje, ale verí v toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť.“ Keď predstupuješ pred Boha, rob tak s odvahou. Boh nechce, aby si sa bál k Nemu prísť, aby si sa kvôli svojim hriechom cítil nehodný s Ním zhovárať. Chce, aby si k Nemu prichádzal bez obáv, […]
Jn 1, 14 „A slovo [Ježiš] sa telom stalo.“ Boh je Trojica. Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý. Jeden z nich, Ježiš, sa stal človekom. Stal sa človekom a zároveň zostal Bohom. Kresťanstvo to nazýva Vtelením. Keď o tejto udalosti píše Ján, používa tieto slová: „A slovo [Ježiš] sa telom stalo.“ Jn 1, […]
Keď človek staval na svojej vlastnej schopnosti byť ako Boh, postihlo ho jedno veľké nešťastie. Zmätenie jazykov. Ľudia prestali byť schopní rozprávať a zároveň si rozumieť. Takéto zmätenie jazykov je stále znakom ľudskej snahy vypracovať systém, v ktorom by sme sa mali akože stať takými, akými nás Boh chce mať. Zmätený jazyk je jedným z […]Prihláste sa k odberu povzbudení

Tieto povzbudenia každodenne odoberajú už tisícky kresťanov. Píšem v nich o úžasnej dobrej novine, o evanjeliu, o Ježišovi a Jeho dokončenom diele.

Tu sa môžete zapísať sa k odberu týchto povzbudení.

O autorovi

Moja osobná cesta ku Kristovi sa začinala bojovným ateizmom. Odvtedy prešlo pár rokov a ja som zažil pár obrátení. Mám krásnu manželku Alžbetu a dvoch nádherných synov Noe Pavla a Benjamína. Som spolumajiteľom dvoch kresťanských vydavateľstiev a obchodu.

Martin Švikruha

Niektorí z vás sa ozvali ohľadom prednášok, stretnutí. V prípade záujmu zo strany vášho spoločenstva, zboru, cirkvi, prosím, napíšte mi. Vďaka.

email: zamyslenia (zavinac) rybka.sk


Prihláste sa k odberu