Články za posledný mesiac január, 2013

Autorita

In: Viac na tému

17 Jan 2013
Kristova autorita nie je autoritou kráľa, vládcu, či dogmatického učiteľa, ale autoritou slúžiaceho. Verím, že ak môžeme a máme uplatňovať nejakú autoritu v Cirkvi, tak len autoritu /právo a moc pokračovať v diele/ Krista, autoritu k odhaľovaniu rovnocennej identity Božích detí každého veriaceho, autoritu pomáhať kráčať v tejto identite ako brat a sestra v rodinnom […]

Jednota Cirkvi

In: Viac na tému

17 Jan 2013
Zvláštnu pozornosť venujeme slovám človeka, ktorý sa lúči so životom. Jednými z posledných Ježišových slov bola Jeho veľkňazská modlitba. Okrem iného v nej opisuje jednotu Kristovho tela: „aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe,“ Jn 17,21 Jednota veriacich a Cirkvi nemá svoj pôvod ani sa neudržiava jednotou organizačnou, na […]Prihláste sa k odberu povzbudení

Tieto povzbudenia každodenne odoberajú už tisícky kresťanov. Píšem v nich o úžasnej dobrej novine, o evanjeliu, o Ježišovi a Jeho dokončenom diele.

Tu sa môžete zapísať sa k odberu týchto povzbudení.

O autorovi

Moja osobná cesta ku Kristovi sa začinala bojovným ateizmom. Odvtedy prešlo pár rokov a ja som zažil pár obrátení. Mám krásnu manželku Alžbetu a dvoch nádherných synov Noe Pavla a Benjamína. Som spolumajiteľom dvoch kresťanských vydavateľstiev a obchodu.

Martin Švikruha

Niektorí z vás sa ozvali ohľadom prednášok, stretnutí. V prípade záujmu zo strany vášho spoločenstva, zboru, cirkvi, prosím, napíšte mi. Vďaka.

email: zamyslenia (zavinac) rybka.sk


Prihláste sa k odberu