Archív článkov v kategórii ‘Viac na tému

Za čo sa predovšetkým považujete vo vzťahu k Bohu? Za a.Božieho služobníka b.Priateľa Boha c.Božieho syna Predtým, než si prečítate tento článok, skúste si sami odpovedať na túto otázku. Aký je váš primárny vzťah k Bohu? Pokladáte sa za služobníka, priateľa alebo syna? Prečo je vo svete stále neporiadok, aj napriek tomu, že Ježiš prišiel […]
Dnes sa veľa píše o pomazaní Pána. Mnoho rokov počúvame vyjadrenia ako „mať účasť na pomazaní“, „dvojnásobné pomazanie“, „trojnásobné pomazanie“, „spoločné pomazanie“ a ďalej a ďalej to ide… Ale vieš čo? MY SME UŽ POMAZANÍ – úplne kompletne!!! Pozrime sa, čo hovorí Písmo Sväté Nového Zákona o pomazaní: „A pre vás, pomazanie, ktoré ste dostali […]
Nechajte sa opojiť Duchom Svätým a veci tohto sveta vás ani nebudú môcť pokúšať. Váš duch je znudený vecami tohto sveta, takže je veľmi ochotný a má silu odolávať ponukám tohto sveta, ale vaše „telo“ je zvyknuté túžiť po veciach tohto sveta a (bez viery) je slabé, aby im odolávalo. (Mt 26, 41) Nie sme […]
„Neodchyľuj sa príliš od červených slov,“ to je rada, ktorú často dostávajú noví kazatelia. Znamená to – pridŕžaj sa Ježišovho učenia a nepomýliš sa (nestratíš sa). Znie to dobre, ale v skutočnosti táto rada nie je dobrá. Všetko, čo Ježiš povedal, bolo dobré a krásne, ale nie všetko bolo určené Tebe. Prečítaj si červené slová […]
Pri čítaní Nového zákona ti môže napadnúť, že neobsahuje len jedno evanjelium. Napríklad úplne prvé slová Nového zákona znejú takto: „Evanjelium podľa Matúša“. Keď budeš čítať ďalej, nájdeš aj evanjelium podľa Marka, Lukáša a Jána. Ďalej zas narazíš na Pavla, ako hovorí Rimanom o „mojom evanjeliu“ a potom upozorňuje Korinťanov, aby sa pevne držali evanjelia, ktoré „som vám hlásal“. […]
Naozaj? Tento verš (Flp 2, 12), či jeho preklad či porozumenie, dokáže poznamenať náš celý život. Tento verš je asi najčastejšie citovaným veršom na každé jasné a priame ohlasovanie nezaslúženej milosti, ktorú sme dostali bez našich dobrých a napriek našim zlým skutkom. Takto z kontextu vytrhnutá a nesprávne preložená veta, dokáže zatemniť a zahaliť celú […]

Dva stromy

In: Viac na tému

17 Apr 2013
Bibliou sa ako červená niť vinie od Starého zákona až po Nový stuha Ježiša. Poďme jednu jej časť nájsť priamo v raji. Adam a Eva žili v biblickej záhrade Eden, v raji na zemi. Biblia spomína, že Boh na tom mieste stvoril dva výnimočné stromy – strom života a strom poznania dobra a zla (Gn […]
Keď človek staval na svojej vlastnej schopnosti byť ako Boh, postihlo ho jedno veľké nešťastie. Zmätenie jazykov. Ľudia prestali byť schopní rozprávať a zároveň si rozumieť. Takéto zmätenie jazykov je stále znakom ľudskej snahy vypracovať systém, v ktorom by sme sa mali akože stať takými, akými nás Boh chce mať. Zmätený jazyk je jedným z […]
Svet a, paradoxne, aj kresťania potrebujú počuť jasne formulovanú Dobrú novinu. Sme kŕmení dvojznačným jazykom, plným protikladov, paradoxov, vnútorných rozporov, ktoré vydávame za tajomstvo a nútime ľudí, aby tak prestali o svojej viere premýšľať a vlastne rezignovali na možnosť jej porozumieť.   Naprieč kresťanstvom počujeme vety typu „Keď sa pripojíme k Ježišovi …. Keď sa […]
Naprieč celou Novou zmluvou sa vinie princíp vzájomnosti, ako základ fungovania Kristovho tela. Život veriacich je v nej opisovaný na viac ako 100 miestach slovom „allēlois“, ktorý prekladáme ako „navzájom, jeden druhému, jeden s druhým, každý“ (Gal 5,13; Ef 5,21; Jak 5,16; Jn 13,34 atď). Vyjadruje tak princíp všeobecného kňazstva a rovnosti veriacich. Opisuje sa […]Prihláste sa k odberu povzbudení

Tieto povzbudenia každodenne odoberajú už tisícky kresťanov. Píšem v nich o úžasnej dobrej novine, o evanjeliu, o Ježišovi a Jeho dokončenom diele.

Tu sa môžete zapísať sa k odberu týchto povzbudení.

O autorovi

Moja osobná cesta ku Kristovi sa začinala bojovným ateizmom. Odvtedy prešlo pár rokov a ja som zažil pár obrátení. Mám krásnu manželku Alžbetu a dvoch nádherných synov Noe Pavla a Benjamína. Som spolumajiteľom dvoch kresťanských vydavateľstiev a obchodu.

Martin Švikruha

Niektorí z vás sa ozvali ohľadom prednášok, stretnutí. V prípade záujmu zo strany vášho spoločenstva, zboru, cirkvi, prosím, napíšte mi. Vďaka.

email: zamyslenia (zavinac) rybka.sk


Prihláste sa k odberu