Archív článkov v kategórii ‘Povzbudenia

Mne, otcovi dvoch synov, Benjamína a Noeho, sa robí zle, skrúca mi žalúdok a mám chuť dáviť pri predstave, že by som ich mal utopiť, upáliť či požadovať ich upálenie, zavraždenie. A predsa drvivá väčšina kresťanov presne toto verí o svojom Otcovi, o Bohu a sebe (tí poväčšine končia na psychiatrii) či, poväčšine, o iných, […]
“Boh má plán pre tvoj život”. Toto je obľúbená fráza moderného, amerického evanjelikalizmu. V princípe “tvoj život teraz, ako ho žiješ, je úplne nanič, si hriešnik, žiješ smutný a prázdny život bez zmyslu, pretože si oddelený od Boha. Kajaj sa, oľutuj svoje hriechy, prijmi Krista za svojho Spasiteľa. A potom tvrdo pracuj na modlitbe, duchovnom […]
Mt 5, 44 " .. ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov. …" Ak Boh hovorí, že máme milovať svojich nepriateľov, žeby chcel od nás viac, ako je schopný urobiť On sám? Nie. Ukazuje nám, že Jeho láska je univerzálna, že niet ani jedného čloeka, ktorého by nemiloval. Jeho láska nediskriminuje, nerobí rozdiely, nevyberá si, nemá […]
Hebr 8,10 „…Svoje zákony vložím do ich mysle a vpíšem im ich do srdca;…“ O akých zákonoch Boh hovoril, keď povedal, „Svoje zákony vložím do ich mysle a vpíšem im ich do srdca“? Určite nehovoril o Desatore, ktoré poznáme ako zákony starej zmluvy, keďže o nich sám prehlásil, že na tejto zmluve našiel chybu a […]
Ef 1,13 „V ňom ste boli aj vy … označení pečaťou prisľúbeného Ducha Svätého.“ „Sphragízō“ (zapečatiť) znamená označiť vlastníctvom a dokonale zabezpečiť pomocou autority vlastníka. Pečať v biblických časoch slúžila ako právne záväzný podpis, ktorý zaručoval prísľuby a obsah toho, čo bolo zapečatené. Slúžila ako náhrada mena dotyčného a keď ju niekto videl, hneď vedel, […]
Jn 8,12 „A Ježiš im zasa povedal: "Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života."“ Možno si už viackrát počul niekoho nahnevane kázať o Ježišovi, ktorý raz prinesie svetlo na temné miesta sveta ukáže ohavnosti, ktoré sa v nich skrývajú. On je predsa „svetlo sveta“ a toto […]
Gn 22, 14  „A Abrahám nazval toto miesto "Pán sa postará a tak sa ešte aj dnes hovorí: "Na vŕšku sa Pán postará".“ NASB Boh vyžadoval od Abraháma obetu svojho syna, aby videl, že si ho Abrahám naozaj ctí a bojí sa ho. Možno aj ty máš v hĺbke srdca veľký problém s takýmto vysvetlením […]
Veľmi pravdepodobne sa stretneš s prenasledovaním kvôli svojej dôvere v Kristove dokonané dielo, dôvere vo vykúpeného človeka a svojím nesúhlasom s náboženským systémom niečo-za-niečo. Diabol sa bude snažiť zneistiť ťa a zbaviť ťa odvahy, zvyčajne skrze iných ľudí i tých tebe najbližších. Bude sa snažiť ťa prinútiť prestať veriť v tvoju vlastnú hodnotu. Bude sa snažiť duchovne […]

Si mŕtvy hriechu

In: Povzbudenia

18 Mar 2014
Rim 6,3 „Všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení.“ Dlho som si myslel, že Biblia hovorí o tajomnom mysticizme, keď hovorí o mojej smrti v Ježišovi. Zapadalo to do celkového dojmu, ktorý som časom o kresťanstve získal. Dobrá správa ustúpila do úzadia a miesto radosti zaujalo sebazapieranie, neľútostný […]
1 Sam 17,45 „Ale Dávid odpovedal Filištíncovi: "Ty ideš proti mne s mečom, kopijou a oštepom, ja však idem proti tebe v mene Pána zástupov, Boha izraelských šíkov, ktorého si hanobil.“ Zamýšľal si sa, prečo niekedy dvaja ľudia, aj keď počujú tú istú vec, odpovedajú na ňu rôzne? Čo povieme, jedného ohrozí a začne sa […]Prihláste sa k odberu povzbudení

Tieto povzbudenia každodenne odoberajú už tisícky kresťanov. Píšem v nich o úžasnej dobrej novine, o evanjeliu, o Ježišovi a Jeho dokončenom diele.

Tu sa môžete zapísať sa k odberu týchto povzbudení.

O autorovi

Moja osobná cesta ku Kristovi sa začinala bojovným ateizmom. Odvtedy prešlo pár rokov a ja som zažil pár obrátení. Mám krásnu manželku Alžbetu a dvoch nádherných synov Noe Pavla a Benjamína. Som spolumajiteľom dvoch kresťanských vydavateľstiev a obchodu.

Martin Švikruha

Niektorí z vás sa ozvali ohľadom prednášok, stretnutí. V prípade záujmu zo strany vášho spoločenstva, zboru, cirkvi, prosím, napíšte mi. Vďaka.

email: zamyslenia (zavinac) rybka.sk


Prihláste sa k odberu