Pozemský vs. nebeský otec

V kategórii: Povzbudenia

7 Apr 2015

Mne, otcovi dvoch synov, Benjamína a Noeho, sa robí zle, skrúca mi žalúdok a mám chuť dáviť pri predstave, že by som ich mal utopiť, upáliť či požadovať ich upálenie, zavraždenie.

A predsa drvivá väčšina kresťanov presne toto verí o svojom Otcovi, o Bohu a sebe (tí poväčšine končia na psychiatrii) či, poväčšine, o iných, "menej dobrých" ľuďoch, ako oni sami.

Mne, otcovi dvoch synov, nedá spať predstava, že ak by sa ma oni rozhodli "zaprieť", že ak by prestali "vo mňa veriť" a išli si "svojou cestou do pekla", ja by som neurobil absolútne všetko, nešiel na kraj sveta i za neho, aby som ich zachránil aj pred nimi samotnými.

A predsa drvivá väčšina kresťanov presne toto verí o svojom Otcovi, o Bohu.

Ja, otec dvoch synov, by som urobil aj nemožné, položil by som svoj život, vkročil by som na každé miesto, obrátil by som každý kameň, aby som svojich nebodaj stratených synov našiel.

A predsa drvivá väčšina kresťanov verí, ba dokonca aj ostatných ľudí straší bôžikom-beštiou, ktorá nielenže zabíja, topí, upaľuje, vyžaduje obete, udobrovanie, rituály, aby sa na nich nehnevala a je tak neschopná, že väčšinu ľudí nielenže nedokáže zachrániť, ale sa od nich potom na celú večnosť odvráti, zatvorí za nimi dvere a nechá ich škvariť sa v nepredstaviteľných mukách na mieste, ktorému vymysleli názov peklo.

PS Ak vy tomu neveríte, nájdite odvahu to jasne komunikovať nielen sebe a svojím deťom, ale povedzte to aj svojim pastorom, kňazom, duchovným vodcom a priateľom. Nájdite odvahu, aj keď sa vám títo ľudia budú vyhrážať, źe ste zišli z tej "správnej" cesty a a budu sa o vás "báť", aby ste v tom pekle neskončili.

Boží plán s našim životom

V kategórii: Povzbudenia

27 Mar 2015

“Boh má plán pre tvoj život”. Toto je obľúbená fráza moderného, amerického evanjelikalizmu. V princípe “tvoj život teraz, ako ho žiješ, je úplne nanič, si hriešnik, žiješ smutný a prázdny život bez zmyslu, pretože si oddelený od Boha. Kajaj sa, oľutuj svoje hriechy, prijmi Krista za svojho Spasiteľa. A potom tvrdo pracuj na modlitbe, duchovnom živote, službe, čítaní Písma, aby si sa prepracoval k poznaniu, aký nádherný je Boží plán pre tvoj život.” To je v kocke modrina evanjelizácie.
Budem úprimný. Je to úplný rubbish.
Boh má plán pre tvoj život, Boh ti nakreslil čiaru, ktorou máš kráčať a keď ju neobjavíš, tak sa minieš zmysel  života. Ten plán je veľmi ukrytý, pretože Jeho plán je len pre tých, ktorí naozaj chcú, ktorí naozaj slúžia. A potom možno ho objavíš. Nikdy si síce nebudeš istý, vždy budeš musieť hľadať tam, či onam, prečítať si ďalšiu knihu, či si postupoval správne pri objavovaní tohto plánu.
Ach…
A teraz bez irónie. Boh má s Tvojim životom plán. A ten už aj uskutočnil. Nie je ukrytý v každodennom úmornom lúštení Písma, ani v hlbokom rozjímaní. Ten plán bol stvoriť ťa, milovať ťa a … dať ti tvoj vlastný život v plnosti a slobode.
Inými slovami .. nie je žiadna nakreslená čiara, žiadne miesto,kde sa musíš presťahovať, žiaden jediný partner, ktorého musíš nájsť. Je “len” jeden nádherný, slobodný život, ktorý je pred nami a ktorý máme žiť naplno. Neexistuje návod, neexistuje správna pilulka, magická formulácia, ani neomylný plán, ktorý musíš objaviť a presne podľa neho fungovať.

Život v plnosti, ktorý každý z nás má (veriaci, neveriaci, kajajúci sa, nekajajúci sa, atď.) sa cez Evanjelium učíme žiť. Učíme sa žiť “svoj vlastný” život, ktorý už žije v nás. Tento život v plnosti je Kristus, Jeho život, ktorý nám bol daný. MY sa učime, čo je to žiť bez strachu z odmietnutia, bez strachu z chyby a omylu, učíme sa objavovať, robiť chyby, milovať, ubližovať a ísť ďalej, odpúšťať sebe a iným. Každodenne stojíme pred rozhodnutiami a tento “plán” nás učí načúvať slobodnému, nezávislému, nenáboženskému životu v našom srdci, učí nás dôverovať svojmu srdcu, samým sebe, svojim túžbam a nasledovať ich. Učí nás, že jediným plánom pre náš život je náš život.
Strašidelné? Možno. Pre mňa už nie. Už viem, že život je kráčanie po vode. Nie po rovnej hladine, ale po búrlivej hladine, no s vedomím, že vo mne žije Kristus a absolútne nič sa mi nemôže stať. Že ma to oplieska o skaly? Že sa budem párkrát topiť? Že možno zahnem na opustený ostrov? Absolútne nič nie je také zlé, aby sa vyrovnalo poznaniu, ktoré mi Evanjelium dalo – že som navždy Boží, že mám pred sebou celú večnosť v nebi a s ním, nebo, v ktorom žijem už tu a teraz. TU a teraz, v tomto momente odkrývam, čo to znamená žiť život bez neustálej neurózy z toho, či som urobil dosť, či som sa vyspovedal, či som šiel do kostola,či som sa dosť modlil, či som dosiahol a objavil jeho plán.

Uff… Jeho plán je, aby môj život prosperoval a bol plný. A to sa mu už podarilo. S každým z nás. Akokoľvek strašidelne to znie pre nás, ktorí sme boli držaní v klietke náboženských návodov a postupov a povinností a príkazov a nakreslených ciest, ktorých sa treba držať, hriechov, ktorých sa musíš vyvarovať, cností, ktoré musíš budovať atď., atď., nie je nič nádhernejšie, ako ten bublajúci, neočakávaný, nepredvídateľný život a moc, ktorú sme dostali … (teraz by sa patrilo dodať, že skrze Ducha Svätého, Amen. Nie?).
Ale áno, je to cez Ducha a v Ňom, pretože v ňom sme, hýbeme sa a máme svoje bytie. Boh nás nemanipuluje k tomu, aby sme sa dostali na tú Jeho cestu, ktorá je nemenná a dokonalá. On nás oslobodil k našej vlastnej ceste, vlastnému životu, vlastnej tvorivosti… pretože teraz sme my Ježiš v tomto svete. Nenapodobňujeme Ježiša, my Ním sme.

On miluje bez rozdielov

V kategórii: Povzbudenia

2 Máj 2014

Mt 5, 44

" .. ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov. …"

Ak Boh hovorí, že máme milovať svojich nepriateľov, žeby chcel od nás viac, ako je schopný urobiť On sám? Nie. Ukazuje nám, že Jeho láska je univerzálna, že niet ani jedného čloeka, ktorého by nemiloval.

Jeho láska nediskriminuje, nerobí rozdiely, nevyberá si, nemá favoritov. On miluje každého, pretože v každom vidí jeho skutočnú hodnotu, skutočnú identitu. On nás nemiluje napriek tomu, akí sme, napriek tomu, že sme "zlí" a "prehnilí". On nás miluje kvôli tomu, akí sme, kvôli tomu, že sme nádherní a svätí.

Často o tom nevieme, často si myslíme, že nám niečo chýba, veríme lžiam o tom, že k svojmu šťastiu potrebujeme viac peňazí a kradneme, viac sexu a sme promiskuitní, viac moci a sú z nás Hitlerovia a Stalinovia, viac náboženstva a sú z nás križiaci a sebevražední atentátnici. To ale nič nemení na fakte našej nádery, Božej identity hlboko a nezmazateľne ukrytej v nás.

Boh vidí poza naše omyly, poza naše pády, bolesti, ublíženia, poza našu históriu, choroby, sociálnu depriváciu. Vidí poza múry náboženskej bigotnosti a nenávisti. Vidí v každom z nás každého z nás. On vie, akí sme nádherní, pozná našu hodnotu, vie, že sme Jeho majstrovským dielom, ktoré v sebe nesie Jeho obraz.

Toto je dobrá správa, evanjelium o Jeho nezmerateľnej a univerzálnej láske a zároveň evanjelium o našej vlastnej nezmerateľnej hodnote ukotvenej v Ňom. Evanjelium nehovorí, že sme beznájdení hriešnici, ktorí si zaslúžia Boží trest tu i na večnosti, no Ježiš sa nechal zabiť Otcom namiesto nás a my sa teraz môžeme ukryť pred Otcovým hnevom v Jeho krvi. Toto nie je evanjelium, to je obraz krvilačného boha pohanských náboženstiev.

Evanjelium hovorí, že kvôli nádhere a svätosti človeka sa Boh stál jedným z ľudí, ukázal nám našu identitu, ktorá bola vždy spojená s Kristom a bola v Kristovi, podvolil sa násiliu náboženstvom živenej nenávisti a tento akt násilia proti Bohu premenil na akt našej záchrany. Na kríži sme uvideli, že Boh nie je Bohom Sodomy a Gomory, Boh potopy a genocíd, nie je Bohom krvavých či nekrvavých obetí ani náboženských rituálov.

On je Otcom, ktorí sa kvôli našej hodnote rozhodol urobiť všetko, aby nám ukázal, svoju pravú tvár lásky.

Ako sa žije pod novou zmluvou

V kategórii: Povzbudenia

16 Apr 2014

Hebr 8,10

„…Svoje zákony vložím do ich mysle a vpíšem im ich do srdca;…“

O akých zákonoch Boh hovoril, keď povedal, „Svoje zákony vložím do ich mysle a vpíšem im ich do srdca“? Určite nehovoril o Desatore, ktoré poznáme ako zákony starej zmluvy, keďže o nich sám prehlásil, že na tejto zmluve našiel chybu a vyhlásil ju za zastaranú, neplatnú. (Hebr 8,7-9,13)

Zákony, ktoré Boh dáva do našich sŕdc a myslí, sú kráľovský zákon lásky (Mt 22,37-40), dokonalý zákon slobody (Jak 1,25) a zákon viery (Rim 3,27). Toto sú zákony novej zmluvy.

Žiješ podľa zákonov alebo podmienok novej zmluvy, keď si si vedomý, ako veľmi ťa Boh miluje. A čím viac si si vedomý Jeho lásky k tebe, tým viac je tvoje vlastné srdce napĺňané láskou. Keď sa tak stane, úplne prirodzene a bez námahy si zamiluvávaš Boha a ľudí okolo seba. To je Boh vkladajúci svoj kráľovský zákon lásky do tvojho srdca – že milujeme preto, lebo On prvý miloval nás. (1 Jn 4,19)

Potom, keď vieš že vďaka Ježišovej obeti si dokonale, za každých podmienok a navždy Bohom prijatý, môžeš mať odvahu a slobodu ako Božie dieťa odvážne predstupovať pred svojho nebeského Otca. A v Jeho prítomnosti ti On sám do tvojej mysle zapisuje nové túžby, nové myšlienky. Sám ťa vedie v rozhodovaní čo a ako v ktorom momente urobiť a ako sa zachovať. Toto rozhodovanie má pramálo spoločné s rozhodovaním podľa akéhokoľvek zákona či Desatora. V Jeho prítomnosti, v ktorej môžeš byť vždy, objavíš, že chceš také isté veci ako On. To prinesie do tvojho života odpočinok, víťazstvo vo vnútri aj navonok. Toto je dokonalý zákon slobody v praxi tvojho života.

A nakoniec, keď cítiš, čo ti Boh vkladá do tvojho srdca i mysle, tvojou prirodzenou odpoveďou bez námahy bude väčšia a väčšia viera alebo dôvera v Boha. Takto, cez Svoju dobrotu, ťa Boh volá a pozýva viac a viac veriť, viac a viac dôverovať. To On povedal, že do tvojho srdca vloží nový zákon. To nie je vyhrážka, ktorú mysíš splniť, aby si bol dobrý kresťanom. To je prísľub, uistenie Tvojho Otca, ktorý sám v tvojom srdci vzbudí lásku, vieru a prinesie do tvojho života slobodu.

Priateľ môj, Boh to spravil naozaj jednoduché. Mnohým sa to zdá až príliš jednoduché. Verím však, že ty objavíš, aké vzrušujúce  a napĺňajúce je žiť pod novou zmluvou!

Ef 1,13

„V ňom ste boli aj vy … označení pečaťou prisľúbeného Ducha Svätého.“

„Sphragízō“ (zapečatiť) znamená označiť vlastníctvom a dokonale zabezpečiť pomocou autority vlastníka. Pečať v biblických časoch slúžila ako právne záväzný podpis, ktorý zaručoval prísľuby a obsah toho, čo bolo zapečatené. Slúžila ako náhrada mena dotyčného a keď ju niekto videl, hneď vedel, komu zapečatená vec patrí. Označovala vlastníctvo.

Vedel si, že na sebe nosíš kráľovskú pečať? Nemôžeš ju vidieť, no o to je reálnejšia. Vidia ju anjeli. Vidí ju diabol. Vidí ju jej majiteľ. Je neviditeľná a preto nepominuteľná (2 Kor 4,18).

Niekedy nevieme, komu patríme. Jeden deň sa tešíme, lebo vidíme, ako násBoh požehnáva a na druhý deň sa bojíme, pretože si myslíme, že sa na nás Boh hnevá. Jednu nedeľu sme plní nádeje na nebo a na druhú sa začneme báť o svoje dedičstvo. I keď na sebe nesieme pečať, pozeráme sa svojim telom a preto o nej nevieme. Alebo nám o nej nikto ešte nepovedal.

Priateľ môj, Boh z teba urobil dediča. Dediča neuveriteľných prisľúbení a požehnaní pre tento i večný život. Už dávno pred svojim narodením si bol v Ňom predurčený pre spásu a patrilo ti dedičstvo (Ef 1,11 NASB). Patrilo ti skôr, ako si vydal čo i len hlások, skôr ako si čo i len vykročil. A Boh, Duch Svätý ho v tebe zapečatil, definitívne uzatvoril a definitívne si ťa privlastnil svojou pečaťou. Si jeho dieťa spolu s ostatnými ľuďmi.

Si Božím vlastníctvom. Nepatríš zlu. Nepatríš hriechu ani diablovi. Nepatríš smrti. A nepatríš ani sám sebe. Nie je nič a nikto, kto a čo by ťa oddelilo od dedičstva, ktoré ti právoplatne patrí.

Dnes kráčaš ako slobodný človek. Diabol vidí Božiu pečať na tebe a keď ťa už nemôže dostať do zatratenia, bude sa ti snažiť všetkými prostriedkami zabrániť žiť život v plnosti. Nedovoľ nikomu nahovoriť ti, že sa musíš báť o svoje dedičstvo a že je ešte niečo, čo musíš urobiť, aby si si ho zaslúžil. Dedičstvo patrí tebe. Keďže ti teda patrí a nikdy ho nestratíš, môžeš ním požehnať ostatných a možno i práve tých, ktorý o tejto istote nevedia či o nej pochybujú. Keby ti nepatrilo, z čoho by si rozdával? No vďaka Ježišovi máš z čoho rozdávať.

Jn 8,12

„A Ježiš im zasa povedal: "Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života."“

Možno si už viackrát počul niekoho nahnevane kázať o Ježišovi, ktorý raz prinesie svetlo na temné miesta sveta ukáže ohavnosti, ktoré sa v nich skrývajú. On je predsa „svetlo sveta“ a toto svetlo odhalí všetko zlo, ktoré v sebe ľudia vo svete nosia. Možno si sa po takýchto slovách aj ty sám bál prísť k Ježišovi, pretože by ťa mohol odsúdiť a neprijať.

No čo v skutočností robí „svetlo sveta?“

Poďme si prečítať kontext, v ktorom sa verš, kde Ježiš o sebe hovorí ako o svetle sveta, nachádza. Ježiš o sebe prehlasuje, že je svetlo sveta hneď potom, ako sa odohral tento rozhovor so ženou prichytenou pri cudzoložstve, :“Žena, kde sú tí, ktorí ťa odsudzujú? Nik ťa neodsúdil?“ Nato mu žena odpovedala „Nikto, Pane“. Ježiš k nej prehovoril opäť a povedal, „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ 

Potom o sebe povedal, „Ja som svetlo sveta …“ (Jn 8, 10-12)

Vidíš, priateľ môj, čo robí „svetlo sveta“, ako funguje „svetlo sveta“?  Narozdiel od náboženstva, ktoré nachádza na ľuďoch chyby a „spravodlivo“ ich odsudzuje, „svetlo sveta“ prichádza vždy a ku každému s touto vetou „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ Ježiš k tebe prichádza v tých najtemnejších okamihoch, najväčších pádoch, najhlbšej temnote a prináša ti dobrú novinu o tom, že Boh ťa neodsudzuje, ale prijíma! Prečo? Pretože Boh vie, že iba toto bezpodmienečné prijatie a ubezpečenie, že medzi tebou a Bohom je všetko v poriadku, ti prinesie moc „ísť a nehrešiť“.

Aké úžasné je „svetlo sveta“! Svetlo celého sveta prináša každému bez rozdielu Božie neodsúdenie a prijatie. Nemusíme sa báť stáť v Božej prítomnosti, pretože Boh neprišiel na svet, aby odhaľoval jeho chyby a nedostatky. Prišiel na svet, aby sa s nimi raz a navždy porátal na kríži a potom nám stále pripomínal svojím svetlom nádheru Svojho Syna a reality, v ktorej Jeho krv zmyla všetky naše hriechy.

Milovaný, Ježiš vždy odkrýva pravdu o sebe ako o svetle, ktoré prináša do života neodsúdenie a prijatie. Ukazuje našu svätosť a znovuzrodenú dokonalosť darovanú ľudstvu v momente Kristovho vzkriesenia. Keď to budeš vedieť, keď toto budú vedieť ľudia, nebudú od kríža utekať, ale s odvahou a dôverou pribehnú do Božej prítomnosti, kde  Boh do ich života prinesie svetlo milosti a nádeje!

O nás, ktorí sme sa dozvedeli pravdu o Kristovom dokonanom diele, teraz Ježiš prehlasuje, že máme toto „svetlo života“. Zamená to, že ho môžeme prinášať ďalej. Ohlasovať ľuďom, že ani na nich sa Boh nehnevá. Dnes, keď kohokoľvek stretneš, ponesieš mu toto svetlo neodsúdenia, pretože ono je s tebou až do skončenia sveta!

Boh nechce tvoju obetu

V kategórii: Povzbudenia

26 Mar 2014

Gn 22, 14 

„A Abrahám nazval toto miesto "Pán sa postará a tak sa ešte aj dnes hovorí: "Na vŕšku sa Pán postará".“ NASB

Boh vyžadoval od Abraháma obetu svojho syna, aby videl, že si ho Abrahám naozaj ctí a bojí sa ho. Možno aj ty máš v hĺbke srdca veľký problém s takýmto vysvetlením príbehu o Izákovi, ktorý nášho Tata ukazuje ako krvilačného pohanského bôžika, požadujúceho ľudské obety.

Abrahám pochádzal z kultúry, v ktorej bolo obetovanie detí pohanským bohom bežnou praxou. Boh si vyvolil Abraháma a následne izraelský národ, aby k nemu a cez nich vyrozprával svoj príbeh o sebe a človeku, ktorý nemá nič spoločné s pokriveným obrazom, ktorý o Ňom mali ľudia tej doby. Príbeh na hore Moria, kde sa odohrala dráma Abraháma a Izáka je predobrazom príbehu, ktorý sa odohrá tisíce rokov neskôr na Kalvárii. 

Boh nikdy žiadne obety nechcel, nemal v nich záľubu a hnusili sa mu. „Lebo milosrdenstvo chcem, a nie obetu a poznanie Boha viac ako zápalné obety.“ (Oz 6, 6). Boh k Abrahámovi prehovára jazykom, ktorému Abrahám rozumie. Jazykom obiet a jazykom pohanského krvilačného boha. Cez tento jazyk mu chce ukázať, že On je ale Boh úplne iný, ktorý s bohmi obiet nemá nič spoločné.

Kdeže je baránok, pýta sa Izák. „Boh sám poskytne baránka pre zápalnú obetu, syn môj“ odpovedá Abrahám Gn 22,8. Abrahám tuší a dôveruje, že tento Boh je iný, ako bôžikovia, od ktorých sa odvrátil. Náš Otec v tejto najdramatickejšej chvíli Starého Zákona mocne hovorí, že On nechce od nás obety, že On nie je bohom obiet, ale Bohom lásky, vzťahu.

Na hore Moria nám Boh ukázal, že to naopak On sám sa stane obetou nášho násilia, že On sám sa podvolí našej zvrátenej túžbe po krvi, po odplate, po pomste a sám, dobrovoľne prijme smrť z našich rúk. A tak akt najväčšej ľudskej zvrátenosti, ľudskej potreby obetovať baránka na uzmierenie krvilačného boha, premení na akt našej záchrany. Na kríži nám Otec ukazuje svoju najhlbšiu podstatu, ktorou je láska, ktorou je ochota pre svoje najmilovanejšie stvorenie ísť až za hranicu nemožného.

Boh nikdy žiadne obety nechcel a nemal v nich zaľúbenie včera, dnes a nebude ich mať ani zajtra. Boh nechce od nás žiadnu obetu. Otec chce, aby sme videli, ako veľmi nás prijíma, akceptuje, ako veľmi nás miluje. Láska, ktorá sa ukázala na kríži tak nachádza odozvu v jedinej „obeti“ a tou je vďačnosť, chvála, úcta, láska, priateľstvo, vzťah, dôvera medzi tebou a Ním.

Náš Boh sa postará. Jehovah-jireh (Gn 22, 14). To je meno nášho Otca. Aleluja!

Pripomínaj si pravdu o sebe

V kategórii: Povzbudenia

25 Mar 2014

Veľmi pravdepodobne sa stretneš s prenasledovaním kvôli svojej dôvere v Kristove dokonané dielo, dôvere vo vykúpeného človeka a svojím nesúhlasom s náboženským systémom niečo-za-niečo.

Diabol sa bude snažiť zneistiť ťa a zbaviť ťa odvahy, zvyčajne skrze iných ľudí i tých tebe najbližších. Bude sa snažiť ťa prinútiť prestať veriť v tvoju vlastnú hodnotu. Bude sa snažiť duchovne ťa zabiť, ukradnúť ti a zničiť ťa nie vo večnosti /lebo na to už nemá moc/, ale tu na zemi. To sa volá peklo na zemi.

Nenechaj diabla odsudzovať ťa. Never negatívnym, obviňujúcim veciam o sebe ako človeku. Nech ti to už hovorí tvoj rodič, tvoj šéf či tvoj kňaz alebo pastor, ale dôveruj Otcovým sľubom, ver v Jeho rozhodnutie, Jeho Slovu o tvojom živote a tvojej nezmerateľnej cennosti a dôležitosti. Toto prináša život.

„Moje slová sú duch a život.“ Ježiš hovorí v Jn 6,63. Ježiš tu nemyslí celé Písmo, všetky slová Biblie. V tomto kontexte hovorí o svojich vlastných slovách, nie slovách diabla, ktorý bude vždy a stále klamať a odsudzovať ťa (Zjv 12,10). Presne podľa toho spoznáš jeho slová – budú ťa odsudzovať. Naproti tomu Ježišov jazyk k hriešnikom je vždy jazyk bezpodmienečného prijatia. Rovnako život neprinášajú Mojžišove slová, ktoré priniesli a vždy prinášajú iba zákon a ten prináša smrť a obvinenie (Jn 5,44-46; 2 Kor 3,7), bol iba tieňom (Gal 3,24). Sú to Ježišove slová, ktoré prinášajú život.

Tak im dnes začni dôverovať a vyznávať nad svojím životom i nad životmi iných. Ježiš je náš najvyšší a jediný veľkňaz. Vyznávaj kým On je a kto si ty v Ňom! Sme v ňom a nie vo svojom hriechu! (Hebr 3,1, skús si prečítať celú tretiu kapitolu a kontext okolo nej) Prečo? Pretože Boh povedal „pretože sa zľutujem nad ich neprávosťami a na ich hriechy si už nespomeniem.“ (Hebr 8,12). Toto je časť, azda najdôležitejšia časť novej zmluvy. On to naozaj tak myslí! On si Tvoje hriechy nepamätá a má na to asi dobrý dôvod. Prečo si ich teda ty pripomínaš každý deň? Keď ťa Boh neodsudzuje, prečo sa odsudzuješ sám alebo načúvaš odsudzovaniu diabla? Boh ťa už nikdy neodsudzuje, nikdy ti nepripomína tvoje hriechy, pretože sa rozhodol si na ne nespomenúť. Preto teda si každý deň, aj dnes v tomto momente, keď čítaš toto zamyslenie, pripomínaj svoju nádheru, svoju spravodlivosť, svoje kňazstvo, svoje synovstvo v Kristovi. 

Si mŕtvy hriechu

V kategórii: Povzbudenia

18 Mar 2014

Rim 6,3

„Všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení.“

Dlho som si myslel, že Biblia hovorí o tajomnom mysticizme, keď hovorí o mojej smrti v Ježišovi. Zapadalo to do celkového dojmu, ktorý som časom o kresťanstve získal. Dobrá správa ustúpila do úzadia a miesto radosti zaujalo sebazapieranie, neľútostný boj s hriechom formou sebaobviňovania, neustáleho pokánia, výčitiek svedomia. Dúfal som, že zlo, ktoré som napáchal a páchal, odčiním dobrými vzťahmi a prácou pre Boha. Okolo mňa sa všade vyzdvihovala vernosť Bohu, udržiavanie dobrých vzťahov, každodenné stúpanie po rebríčku svätosti a to ma ešte viac povzbudzovalo v mojej snahe čo najviac umŕtviť seba a zomrieť v Kristovi.

Priateľ môj milovaný, ak i ty žiješ pod takýmto tlakom, chcem ti povedať, že zomrieť v Kristovi znamená niečo úplne iné. Chcem, aby si sa pozrel na kríž. Na Golgotu, na temné a opustené miesto za bránami Jeruzalema, kde na kríži visí Ježiš. Zbičovaný, zmučený a prepichnutý. On vyniesol na kríž tvoj hriech. Nielen to! On sa stal tvojím hriechom. V Kristovej smrtin ľudstvo zomrelo. Našou vierou tomu dôverujeme, súhlasíme s tým a náš život prináša ovocie nlvého života, ktorý človek dostal po Kristovom zmŕtvychvstaní.  „Krstom si bol pokrstený do Jeho smrti.“ (Rim 6,3). 

Tvoja prirodzenosť poznačená hriechom, zomrela v Kristovi. Na kríži si „zrástol, zjednotil s Kristom v smrti“ (Rim 6,5) A v momente Jeho smrti zomrela aj tvoja stará podstata, starý človek. Ty nie si hriešnik, si nové sväté stvorenie.

Dnes sa teda považuj za mŕtveho hriechu (Rim 6,11). Toto „považovanie sa“ nie je ale nejaký duchovný výkon, ktorým sa stávaš mŕtvym a mŕtvejším. Je to prosté rozoznáavanie reality.  Ver tomu, pretože to je fakt. Hriech a ty už viac nie ste kompatibilní. Tvoja stará hriešna podstata zomrela, nie je tu, nedýcha. Tak, ako si niekedy súhlasil s hriechom a užíval si ho, dnes už hriech a ty nejdú dokopy. Boh ti zmŕtvchvstaním daroval „nové srdce z mäsa“ (Ez 36,26). Toto sa udialo nie preto, že si to dokázal svojim sebazáporom, ale preto, lebo ti to zaslúžil Kristus na kríži, lebo na kríži v Kristovi viselo celé ľudstvo.

Dnes už nemusíš umŕtvovať zlo, ktoré je v tebe. „Hriech už nemá nad tebou žiadnu moc, pretože nie si pod zákonom ale pod milosťou“ (Rim 6,14). Práve naopak! Ak budeš veriť, že umŕtvovať musíš a máš, budeš sa stavať pod zákon a budeš dobrovoľne hriechu dávať moc nad tebou. ZNovu budeš oživovať niečo, čo je už dávno mŕtve. Dnes máš veriť tomu, kým v skutočnosti si! Si Božím synom a Božou dcérou. Si Božou rodinou. Dnes si „mŕtvy hriechu a živý Bohu“. Dnes iba pokojne zotrvávaj v tejto viere a nechaj sa týmto faktom premieňať. Prinesie ti radosť, pokoj, lásku, silu a moc byť tým, kým naozaj si.

1 Sam 17,45

„Ale Dávid odpovedal Filištíncovi: "Ty ideš proti mne s mečom, kopijou a oštepom, ja však idem proti tebe v mene Pána zástupov, Boha izraelských šíkov, ktorého si hanobil.“

Zamýšľal si sa, prečo niekedy dvaja ľudia, aj keď počujú tú istú vec, odpovedajú na ňu rôzne? Čo povieme, jedného ohrozí a začne sa báť. Srdce druhého sa oproti tomu naplní vierou a odváži sa postaviť zlu a čo zlo vo svete koná.

V údolí Elah 40 dní strašil a provokoval Goliáš, Filištínec, armádu Izraela. Keď sa na scéne objavil Dávid, počul rovnaké zastrašovanie a nadávky ako zbytok Izraelitov. No akosi rovnaké slová, ktoré v jedných vyvolávali strach, v Dávidovi vyvolali hnev. Čo iné vedel či videl Dávid ako ostatní?

Dávid vedel, že má zmluvu s Bohom. Aj Šaul a všetci vojaci ten deň mali tú istú zmluvu s Bohom ako Dávid, ale iba Dávid jej dôveroval. A podľa svojej viery aj konal. Preto Boh zrazil obra na zem.

Keď mohol takéto víťazstvo dosiahnuť Dávid pod Starou Zmluvou, o čo viac ty i ja máme na dosah víťazstvá pod zmluvou novou! Dnes sa Boh pýta, „Kde sú moji Dávidovia, ktorí dôverujú mojej zmluve?“

A akáže je tá nová zmluva? Je to zmluva milosti. Zmluva obdarovania, nezaslúženej a ničím nezískanej priazne, obľuby a zmilovania. Je to zmluva nikdy nekončiacej radosti nad tebou, ničím nezakaleného obdivu a dôvery v teba. Boh chce, aby si poznal túto zmluvu uzatvorenú s Kristom, ktorý v nej zastupoval teba i mňa. A podľa tejto zmluvy si ty i ja novým stvorením, požehnávaným, slobodným a kráľovským. Boh na kríži ukázal, čo si o svojom stvorení myslí a ako veľmi ho miluje. V tomto kríži máme víťazstvo nad každým obrom.

Nie je toto dobrá novina? Dnes Boh chce, aby si sa postavil pred akéhokoľvek obra vo svojom živote a napriek tomu, čím v živote prechádzaš, napriek tomu, čo sa v ňom deje, vyhlásil, že Boh je s tebou v každom momente a nezastaví sa ped ničím, aby si prežíval Jeho blízkosť a víťazstvo. A, verím, že priamo pred tvojimi očami títo obri obviňovania, zastrašovania, odsúdenia, nedostatku, bolesti a chorôb padnú na zem!Prihláste sa k odberu povzbudení

Tieto povzbudenia každodenne odoberajú už tisícky kresťanov. Píšem v nich o úžasnej dobrej novine, o evanjeliu, o Ježišovi a Jeho dokončenom diele.

Tu sa môžete zapísať sa k odberu týchto povzbudení.

O autorovi

Moja osobná cesta ku Kristovi sa začinala bojovným ateizmom. Odvtedy prešlo pár rokov a ja som zažil pár obrátení. Mám krásnu manželku Alžbetu a dvoch nádherných synov Noe Pavla a Benjamína. Som spolumajiteľom dvoch kresťanských vydavateľstiev a obchodu.

Martin Švikruha

Niektorí z vás sa ozvali ohľadom prednášok, stretnutí. V prípade záujmu zo strany vášho spoločenstva, zboru, cirkvi, prosím, napíšte mi. Vďaka.

email: zamyslenia (zavinac) rybka.sk


Prihláste sa k odberu